Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Tuyuğ

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Tuyuğ

 • Tuyuğ, Türklerin yaratıp Divan şiirine kazandırdığı nazım şeklidir.
 • Maninin Divan edebiyatındaki karşılığı sayılabilir.
 • Tek dörtlükten oluşur.
 • Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır: aaxa.
 • Genellikle lirik tarzda olan ve aaaa şeklinde kafiyelenen tuyuğlara “Musarra Tuyuğ” denir.
 • Manide olduğu gibi, cinaslı uyak kullanılır.
 • Halk şiirinde 11’li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir.
 • Aruzun yalnız “fâilâtün – fâilâtün – fâilün” kalıbıyla yazılır.
 • Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir.
 • 14. yüzyıl Azerî şairi Kadı Burhanettin bu türün kurucusu sayılır.
 • Çağdaşı Azerî şairi Nesimi ve 15. yüzyıl Çağatay şairi Ali Şir Nevai bu türde çokça ürün vermişlerdir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …