Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Rubai

RÜBAİ

 • Rubai, kendine özgü bir ölçüsü olan, 4 dizelik ( mısralık ) bir nazım biçimidir.
 • Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize ise serbesttir.
 • İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır.
 • Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” adı verilir.
 • Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir.
 • Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir. Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar. Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam’dır.
 • Türk edebiyatında Mevlânâ’nın Farsça yazdığı felsefi rubailer bu türün hızla yayılmasına neden oldu.
 • Kara Fazlî, Fuzuli 16. yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler.
 • Divan edebiyatı’nda 17. yüzyıl rubainin altın çağı oldu.
 • Azmizade Haletî, yazdığı bin kadar rubai ile “en büyük Osmanlı rubai şairi” olarak tanındı.
 • Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı’dır.
 • Arif Nihat Asya ise rubailerini “Rubaiyyat-ı Arif ” adlı eserinde toplamıştır.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …