Milli Edebiyat- Ömer Seyfettin (Hayatı ve Eserleri)

Milli Edebiyat- Ömer Seyfettin (Hayatı ve Eserleri)

 • Milli edebiyatın en güçlü öykücüsüdür.
 • Balkanlarda görev yaptığı sıralarda Rum, Sırp, Bulgar milliyetçiliğinden nefret ede­rek Türk milliyetçisi olur.
 • Milli tarihe bağlı olan sanatçı, eserlerin­de temiz bir Türkçe kullanmaya özen gösterir.
 • Sanatçı öykücü­lükte Guy de Maupassant tarzını benimser ve klasik olay öykü­sü yazar.
 • “Beyaz Lale” adlı öyküsü geniş yankı uyandırır.
 • Öykülerinin konusunu günlük olaylardan, hatıralardan, tarih­ten ve efsanelerden alan sanatçı gerçekçi ve gözlemcidir.
 • Öykülerinde bir “tez”e varmaya çalışır ve milli kahramanlar yerine hayali ve tarihi kahramanlara yer verir.
 • Ruh tasvirlerine yer veren sanatçı, çevre tasvirlerinde başarısızdır.
 • Öykülerini sosyal ve tarihi olaylardan yola çıkararak yazan sanatçı, son dö­nemde mizah ve magazin öykülerine de yer verir.
 • Bazı öykülerinin giriş bölümüne atasözü ya da tarihten bir bölüm koyar.

 • Sanatçı, oyunlarında orta oyunundan ve meddah geleneğin­den yararlanır.
 • Efruz Bey adlı romanı ilgi çeker. Efruz Bey, her toplumda görülebilen gösteriş düşkünü, cahil bir tiptir. Belli bir düşünceye sahip olmayan, her döneme ve her kişiye göre renk değiştiren aydın tipidir.
ESERLERİ
ÖYKÜLERİ ROMANLARI OYUNLARI HATIRALARI
 Yüksek Ökçeler  Ashâb-ı Ketimiz  Canlar ve Patlıcanlar  Ruzname
 Bahar ve Kelebekler  Efruz Bey  İhtiyar Olsam da…  Balkan Harbi Hatıraları
 ilk Düşen Ak  Harem  Katil Kim?  Türklük Ülküsü
 Bomba  Sultanlığın Sonu  Mahcupluk imtihanı  
 Asilzadeler  Foya    
 Beyaz Lale      
 Mahcupluk imtihanı      
Dalga      
 Nokta