Milli Edebiyat Sanatçıları – Mehmet Emin Yurdakul (Hayatı ve Eserleri) – 2

Milli Edebiyat Sanatçıları – Mehmet Emin Yurdakul (Hayatı ve Eserleri) – 2

 • Servet-i Fünûn edebiyatının popüler olduğu zamanlarda eser vermeye başlayan sanatçı, bu topluluğun edebi görüşlerini benimsemez.
 • Dönem sanatçılarından farklı olarak, ekonomik yönden sıkıntılı bir çocukluk geçirmiş ve eğitimini yarıda bırak­mak zorunda kalmıştır.
 • 1890 yılında ilk eseri olan “Fazilet ve Asalet”i yayımlayan yazar, bu küçük eserinde “ruh asaletinin soy asaletinden üstün olduğu” fikrini savunur.
 • 1921 yılında Ankara’ya giderek Milli Mücadele hareketine katılan sanatçı, şairliğinin ilk yıllarında, Servet-i Fünûn hareketi doruk noktasındayken, dönemin şiir anlayışının tam tersi özellik­ler gösteren şiirler yazdı.
 • Şiirlerinde hece ölçüsünü ve halk söy­leyişlerini kullanan sanatçı, konu olarak da sosyal konuları tercih etmiştir.
 • “Halkın da anlayabileceği bir dille ve halk için yazmak” pren­sibini benimsemiş olan Mehmet Emin Yurdakul, 1897 yılındaki Osmanlı -Yunan savaşının başlaması üzerine ilk şiiri olan “Ana­dolu’dan Bir Ses” ya da bilinen adıyla “Cenge Giderken”i ya­yımlar. Bu şiirin, o günkü heyecanlı ve milli hava içinde büyük bir ilgiyle karşılanması şairin diğer eserlerinin arka arkaya yayım­lanmasına neden olur.

 • Mehmet Emin Yurdakul, hiçbir şiirinde kişisel duygularını ya da özel hayatını konu olarak ele almamıştır.
 • Mehmet Emin Yurdakul, hiçbir şiirinde aruz ölçüsünü kullanmamıştır.
 • Halkın diliyle halka dönük bir şiir arayışında olan Mehmet Emin, şiirlerinde halk edebiyatı nazım biçimle­rini pek kullanmamıştır.
 • Eserlerinde sosyal hizmet amacı taşıyan sanatçının şiir­lerinde, lirizm yoktur.
 • Didaktik bir tavır gösteren şiirleri bu neden­le anlatım açısından biraz kurudur. Bununla beraber, şiiri “büyük halk kitlesine mâl etmeye çalışmak” amacı taşıyan şairin; Türk şiirinde, geleceği parlak bir dönemin öncüsü olmuştur.

 ESERLERİ

ŞİİRLERİ

Türk Sazı

Ey Türk Uyan

Tan Sesleri

Ordunun Destanı

Dicle Önünde

Hastabakıcı Hanımlar

Zafer Yolunda

Turan’a Doğru

İsyan ve Dua

Aydın Kızları

Mustafa Kemal

Ankara

 NESİRLERİ

Türk’ün Hukuku

 Dante’ye

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …