Didaktik Şiir Nedir, Özellikleri, Didaktik Şiir Örneği…

Didaktik Şiir

Okurlara belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi ver­mek, ahlaki bir ders ortaya koymak amacıyla öğretici nitelikte yazılan şiirler­dir. Duygu yönü zayıf olduğundan kuru ve sade bir anlatımı vardır. Duygu ve hislerden çok, düşünce yönü ağır basar. Hayvanların kişileştirilmesi ve konuşturulmasına dayanan fabllar didaktik şiir türünün en güzel örnekleridir.

Didaktik Şiir Örneği

DİNLE SANA BİR NASİHAT EDEYİM

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hatırdan, gönülden geçici olma

Yiğidin başına bir iş gelince

Anı yad ellere açıcı olma

 

Mecliste ârif ol kelâmı dinle

El iki söylerse, sen birin söyle

Elinden geldikçe sen eylik eyle

Hatıra dokunup yıkıcı olma

 

Dokunur hatıra kendisin bilmez

Asilzadelerden hiç kemlik gelmez

Sen eyilik et de o zayi olmaz

Darılıp da başa kakıcı olma

 

El âriftir, yokla kendi kendini

Dağıdırlar duzağını, fendini

Alçaklarda otur, gözet kendini

Katı yükseklerden uçucu olma

 

Muradım nasihat bunda söylemek

Size lâyık olan onu dinlemek

Sev seni seveni, zay etme emek

Sevenin sözünden geçici olma

 

Karac’oğlan söyler sözün, başarır

Aşkın deryasını boydan aşırır

Seni bir mecliste hacil düşürür

Kötülerle konup göçücü olma