Milli Edebiyat Sanatçıları – Faruk Nafiz Çamlıbel (Hayatı – Eserleri)

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898 – 1974)

  • Aruz ölçüsüyle yazdığı  ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır.
  • Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de usta­ca kullanmıştır.
  • Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır.
  • Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.
  • Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiir­ler yazmıştır.
  • Realist-romantik özellikler taşır.
  • Han Duvarları” şiiriyle sevilmiş bir şairdir.
  • Cumhuriyet  Dönemi  Türk  Edebiyatı’nda  da  etkili   bir isimdir.

Eserleri:

Şiir:  Gönülden  Gönüle,  Dinle Neyden,   Şarkın  Sultanları, Çoban Çeşmesi,  Sudaki Halkalar,  Han Duvarları,  Zindan

Duvarları, Akıncı Türküleri…

Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı… (Çoğu manzumdur)

Roman: Yıldız Yağmuru, Ayşe’nin Doktoru