Milli Edebiyat Bağımsız Sanatçıları – Mehmet Akif Ersoy (Hayatı – Eserleri)

Milli Edebiyat Bağımsız Sanatçıları – Mehmet Akif Ersoy (Hayatı – Eserleri)

 • İstiklal Marşı’nın şairidir.
 • Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir.
 • Toplumcu bir sanattan yanadır.
 • Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyet’le kurtulabileceğini savunmuştur.
 • İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirlerinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.
 • Destansı, öğüt verici şiirleri vardır.
 • Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Bülbül, Meyhane toplumsal konulu önemli şiirleridir.
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır; manzum hikâyeciliğin usta ismidir.
 • Manzum hikâyelerinde   mesnevi geleneğinden yararlan­mıştır.
 • Günlük konuşma dilini, başarıyla kullanmıştır.
 • Şiirlerini Safahat’ta toplamıştır.
 • İstiklal Marşı’nı orduya hediye ettiği için Safahat’a alma­mıştır.

Eseri:

Şiir: Safahat (Yedi bölümden oluşur: Safahat, Hakkın Sesle­ri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Gölgeler, Asım)