Nabizade Nazım Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Nabizade Nazım Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

  • İstanbul’da doğan Nabizade Nazım; Mühendishane-i Berrî-i Hümayun İdadisi’nde (topçu subayı yetiştiren okul) okumuş ve kurmay yüzbaşı olarak haya­ta atılmıştır. Askerî öğretmenlik yapmış, iki yıl Suriye’de bulunmuş ve İstanbul’a döndükten sonra genç yaşında kemik vereminden ölmüştür.
  • Edebî çevrede önce şiir denemeleriyle adını duyuran Nabizade; genelde hikâ­ye ve roman türünde eserler vermiş, genç yaşta yaşamını yitirmesine karşın bu türlerin gelişmesinde önemli katkıları olmuş bir sanatçıdır.
  • Avrupa’da geniş yankılar uyandıran realizm ve natüralizm akımlarını tanımış ve Türk okuruna benimsetmek için “Karabibik” adlı romanının (Karabibik, bazı kaynaklarda uzun hikâye olarak geçmektedir.) “Mukaddime (ön söz)”sinde bu akımları tanıtmıştır.
  • Edebiyatımızda köy yaşamını işleyen ilk roman olarak bilinen “Karabibik”, realizm ve natüralizm akımları­nın özelliklerini taşıması bakımından da önemlidir.
  • Nabizade‘nin diğer önemli eseri “Zehra”; gözlemlere yer verilmesi, psikolojik unsurlar (Kıskançlıkla ilgili çözüm­lemeler yapılmış.) üzerinde durulması yönüyle önemlidir.

ESERLERİ

Karabibik (İlk köy romanı)

Zehra (Roman)

Yadigârlarım (Hikâye)

Hâlâ Güzel (Hikâye)

Esatir (Mitolojik eser)

Heves Ettim (Manzume)