Geleneksel Türk Tiyatrosu ile Modern Tiyatronun Farkları Nelerdir?

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU (KARAGÖZ, ORTA OYUNU VE MEDDAH)

İLE MODERN TİYATRONUN FARKLARI

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU MODERN TÜRK TİYATROSU
Meddah, orta oyunu, karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu türlerinde sadece güldürü ögesi kullanılır amaç güldürmektir. İzleyiciye ya da okura farklı duygular yaşatmak, halkı güldürerek eğitmek amaçlanır.
Belli temalar, şive taklitlerine ve yanlış anlamalara bağlı olarak işlenir. Şive taklitleri ve yanlış anlamalar, kullanılabilir an­cak tiyatro çok yönlüdür; insanın duygularını tahlil eder, toplumun sorunlarını tasvir eder, gele­neklerin olumsuz yönlerini dile getirir vb.
Batıya ait edebî akımların etkisi görülmez, belli ko­nular kalıplaşmış davranışlarla ortaya konur Batı’ya ait edebî akımlardan etkilenilmiştir
Kahramanlar genelde “tip” özelliği taşır. “Tiplere de yer verilmekle birlikte kahramanlar ge­nelde “karakter” özelliği taşır.
Yazılı metin yoktur, sözlü geleneğe bağlı olarak oluşturulur. Yazılı bir metne bağlı olarak oluşturulur
Batılı anlamada tiyatro binası sahne, dekor, kostüm gibi özellikler yoktur. Tiyatro binaları kurulmuş sahne, dekor, kostüm gibi özelliklere, o günün koşullarına göre yer verilmiştir.
Olay örgüsünde ayrıntıya çok yer verilmez. Olay örgüsünde ayrıntılara yer verilir.