Necati Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Necati Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

  1. yüzyılın en büyük şairlerin­den biridir. Dili yönüyle ken­dinden sonraki Baki ve Fuzuli‘yi etkilemiştir. Tek eseri Divan’dır.

Necati Kastamonu’da nakkaşlık yaparken yazdığı şiirleriyle tanındı.

Fatih tarafından saraya alınıp kâtiplik görevine getirildi.

İstanbul’da yaşayan ilk divan şairlerindendir.

Şiirimizin İran edebiyatı etkisinden uzaklaşması onunla başlamıştır.

Türki basit akımının temsilcilerindendir.

Halk Türkçesiyle şiirler yazmıştır.

İçten duygu yüklü gazelleri meşhurdur.

Gazellerinde atasözü ve deyimleri kullanarak divan edebiya­tına yerel bir renk getirmişitir.