Ahmet Paşa Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Ahmet Paşa Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Sultan’üş Şuara unvanını almıştır. Kerem redifli kasidesi ünlüdür.

15.yüzyılın en büyük şairidir.

Fatih Sultan Mehmet’in vezirliğini yapmıştır.

Zarif ve nüktedan birisidir.

Kendisine şairler sultanı unvanı verilmiştir.

Din dışı konularda eserler vermiştir.

Türkçeyi bilinçli ve ölçülü bir şekilde kullanmıştır.

Şiir dili sanatlıdır.

Ebced sanatını kullanmıştır.

Taklitçiliği nazirecilik haline getirmiş örnek aldığı eserlerden daha güzellerini yazmıştır.

Eserleri

Sadece Divanı vardır.

Kerem redifli kasidesi ünlüdür.

Kerem redifli kaside: Uğradığı bir iftara yüzünden Fatih’in gaza­bına uğramış, hapsedilmiş bu kaside ile Fatih’in gönlünü almış ve canını kurtarmıştır.