Süleyman Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Süleyman Çelebi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Mevlid  (Vesiletün   Necat) mesnevisinin yazarıdır.

Türk kültürünün önemli par­çalarından mevlid törenleri­nin mimarı olmuştur.

Mevlid: Tevhid, Münacaat, Veladet, Risalet, Miraç, Dua olmak olmak üzere altı bö­lümden oluşur.

Mevlid: Muhammed’in doğumunu ve hayatını konu edinen ve çeşitli törenlerde okunan besteli dini eserdir.

Eseri çağına göre sade bir dille yazmıştır.