Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Münacaat

Münacat

  • Konusu Allah’a yakarış olan şiirlerdir.
  • Genellikle kaside, ender olarak da gazel, kıta, mesnevî biçiminde yazılmıştır.
  • Türk edebiyatına 13. yüzyıldan sonra girdi.
  • Divan şairlerinin genellikle divanlarının başına koydukları münacatların temel konusu, zayıf ve çaresiz durumdaki insanın yüce ve güçlü Allah’a yalvarıp ondan yardım istemesidir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …