Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Naat

Naat

  • Hazreti Muhammet’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir.
  • Hazreti Muhammet’in çeşitli özellikleriyle mucizelerinin dile getirildiği bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
  • Naatlara divanların başında tevhid ve münacaatlardan sonra yer verilmiştir.
  • Na’t yazmakla ünlü kişilere naat-gü, özel dinsel törenlerde naat okuyanlara ise naat-han denir.
  • Fuzuli’nin Su Kasidesi divan edebiyatının en tanınmış na’tıdır.
  • Türk tasavvuf müziğindeki bir form da bu adla bilinir.