Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Naat

Naat

  • Hazreti Muhammet’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir.
  • Hazreti Muhammet’in çeşitli özellikleriyle mucizelerinin dile getirildiği bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.
  • Naatlara divanların başında tevhid ve münacaatlardan sonra yer verilmiştir.
  • Na’t yazmakla ünlü kişilere naat-gü, özel dinsel törenlerde naat okuyanlara ise naat-han denir.
  • Fuzuli’nin Su Kasidesi divan edebiyatının en tanınmış na’tıdır.
  • Türk tasavvuf müziğindeki bir form da bu adla bilinir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …