Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Tevhit

Tevhid nedir , tevhidin özellikleri nelerdir, en beğenilen tevhid yazarı 

  • Allah’ın birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid denir.
  • Genellikle kaside biçiminde yazılırlar.
  • Tevhidde Allah’ın büyüklüğü, sıfatları, kudretinin sonsuzluğu, tasvir ve hayal edilebilen şeylerden soyutlanması, hiçbir şeyin ona eş ve benzer olamayışı, bütün kudret ve ilimlerin ona ait oluşu gibi özellikler sanatlı bir üslûpla anlatılır.
  • Allah karşısında kulun acizliği vurgulanır.
  • En ünlü tevhid manzumesini Nâbî yazmıştır.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …