Anlatım Bozukluğu – 5

ANLATIM BOZUKLUĞU – 5

1.      Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde  bir  anlatım bozukluğu vardır?

A)   Patronu, davetiyesiz toplantıya katılamayaca­ğını belirtti.

B)   Trabzon’un yağmur kokan sokaklarını,  deniz kokan gecesini özlemişti.

C)   Yola çıkmadan önce bütün eşyalarını kontrol etmelisin.

D)  Korkularımızdan da kaygılarımızdan da zarar görmemek elimizdedir.

E)   Yalnız kalmaktan çok korktuğu için herkesle dost olmuş.

2.      Arabası olmasına karşılık araba kullanmayı bilmi­yordu.

Bu  cümledeki  anlatım   bozukluğunun   nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

B)   Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C)   Mantıksal tutarsızlık bulunması

D)   Noktalama eksikliği

E)   Gereksiz sözcük kullanılması

3. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozuklu­ğu vardır?

A)   Ahmet’in senin arkadaşın olduğunu biliyor ol­malı.

B)   Ayakkabıcı Hasan’ı yanına çağırıp bazı sorular sordu.

C)   Bazı eski evrakları siyah bir çantaya koyup kal­dırdı.

D)   Kalenin   burçlarında   çekildiğim   fotoğrafı   çok seviyorum.

E)   Kaleci arkadaşı onu tiyatro binasında bekleye­cekti.

4.      Sabaha kadar bu konuda kafa çatlattım; ama hâlâ bir şey anlamış değilim.

Bu   cümledeki  anlatım   bozukluğunun   nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Deyimin yanlış kullanılması

B)   Noktalama eksikliği

C)   Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D)  Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kulla­nılması

E)   Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kulla­nılması

5.      Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuklu­ğu vardır?

A)   Bütün bilgilerimi gözden geçirip öyle konuşa­cağım.

B)   Çocuk babaannesiyle oynarken çok mutlu gö­rünüyordu.

C)   Her konuda iyimser bir yaklaşım sergilerdi.

D)  Şüphesiz bütün soruları yanıtlamış olmalı.

E)   Sabahın erken saatlerinde uyanıp temiz hava­da gezmeyi seviyordu.

6.      O adamın bir evi değil bir çiftliği bile yoktur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakiler­den hangisiyle giderilebilir?

A)   “O” sözcüğü cümleden atılarak

B)   “evi” sözcüğü “bir” sözcüğünden önce getirile­rek

C)   “bile” sözcüğü yerine “dahi” sözcüğü getirilerek

D)   “evi” sözcüğü ile “çiftliği” sözcüğü yer değiştiri­lerek.

E)   “değil” sözcüğünden sonra virgül getirilerek.

7.      Dershane öğrencilerine büyük bir sürpriz hazırla­dığını belirtti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile­rin hangisiyle giderilebilir?

A)   “bir” sözcüğü cümleden çıkarılarak

B)   “bir” sözcüğü “büyük” sözcüğünden önce geti­rilerek

C)   “belirtti” sözcüğü yerine “söyledi” sözcüğü geti­rilerek

D)   “Dershane” sözcüğü cümleden atılarak

E)   “Dershane” sözcüğünden sonra virgül getirile­rek

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir an­latım bozukluğu vardır?

A)   Sanatçının bütün eserlerinde ve yapıtlarında hep bir içtenlik mevcuttur.

B)   Çocuğun ağlaması onu çok etkilemişti ki he­men yanına koştu.

C)   Baharın gelmesini iple çekiyordu.

D)  Annesinin sözüne kulak astığı için bu hallere düştü.

E)   Kurallara  uyacağınıza dair bir belge imzala­mamız gerekiyor.

9.      Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım  bo­zukluğu yoktur?

A)   Galiba onlara da söylemiş gibi görünüyor.

B)   Bundan böyle artık dertlerimi seninle paylaş­mam.

C)  Çok midesi bulandığı için maça gitmedi.

D)   Önceden beri kravatsız işe gitmez.

E)   İnsanları dinlemeden yargılamak doğru değil­dir.

 10.   Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde   bir  anlatım bozukluğu vardır?

A)   Ülke başkanlarının uluslar arası gezileri ülkele­rinin tanınmasına neden olur.

B)   Şairin bütün şiirlerini neredeyse ezbere biliyor­du.

C)   Baharın gelişiyle doğa uyanmış, insanlar so­kaklara dökülmüştü.

D)   Bütün gece kendisine yapılan haksızlıkları dü­şündü.

E)   Ailesinden gelen telefonla bütün dertlerini unutmuştu.

11.   Başka  bir şehre  taşınınca  arkadaşıyla  karşılıklı mektuplaşmaya başladılar.

Bu  cümledeki  anlatım   bozukluğunun   nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

B)   Gereksiz sözcük kullanılması

C)   Noktalama eksikliği

D)  Anlamca  çelişen  sözcüklerin  birlikte  kullanıl­ması

E)   Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

 12.   Trabzon’da Ayder ya da Haçka yaylalarına hayran kalacağına eminim.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile­rin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)   Gereksiz sözcük kullanılmasından

B)   Kesinlik bildirmesinden

C)   Yanlış bağlaç kullanılmasından

D)   Özne yüklem uyuşmazlığından

E)   Anlamca  çelişen  sözcüklerin  birlikte kullanıl­masından

 13.   Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuklu­ğu vardır?

A)   Kara günlerde arkadaşın kötüsü pirincin için­deki taşlar gibi çıkar ortaya

B)   En zor anlarımızda yanıbaşımızda olanlar bizi en iyi anlayan ve değer verenlerdir.

C)   Dar günde yalnız kalmak istemiyorsan, dostla­rının kötü günlerinde onlarla birlikte ol.

D)   Herkese söyleyemediğim şeyleri söyleyebildi­ğim kişi benim dostumdur.

E)   insanın birçok arkadaşı olabilir ancak birçok dostu olamaz.

 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiilin gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir an­latım bozukluğu vardır?

A)   Babası evi terk edince annesi onlara babaları­nın yokluğunu hiç aratmamış.

B)   Benden iltifat etmemi bekliyorsan bu konuda çok başarısız olduğunu bilmesi isterim.

C)   Bilmediğin baharatları yemeğe doldurman ye­meğin tadının bozulmasına neden olur.

D)   Hasta olunca küçük bir bebek gibi annemin sü­rekli yanımda, yakınımda olmasını isterim.

E)   Bütün insanların kalplerinde güçsüzlere karşı bir merhamet bulunduğuna inanmıyor musun?

15.   Aşağıdaki  cümlelerin   hangisinde   bir  anlatım bozukluğu vardır?

A)   Bütün kız çocukları hayatlarında oyuncak bir bebek için mutlaka ağlamıştır.

B)   Çok direnişli bir bünyesi olduğu için bu kışı hastalanmadan geçirdi.

C)   Yoğun kar yağışı küçük yürekleri sevindirdi fa­kat yakacak sıkıntısı çekenleri üzdü.

D)   Hababam Sınıfı her izlenişte yeni  izleniyormuşçasına insanı coşturan bir eserdir.

E)   Bu asırlık ağaç nelere tanık olmuştur tahmin bile edemezsiniz.

16.   Seninle ilk tanışmamız var ya

Bir anda vurulmuşum ben sana

Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   yukarıdaki dizelerdekine benzer bir anlatım bozukluğu ya­pılmıştır?

A)   Bütün işlerinde düzenli olmayı seven titiz bir insandır.

B)   Onunla yaşamanın ne kadar zor olduğunu kısa bir zaman sonra anladım.

C)   Ağabeyim bu bayram beklenmedik sürpriziyle herkesi sevindirdi.

D)   Birbirinden güzel sözlerle beni nasıl mutlu etti­ğini anlatamam.

E)   Cep telefonları  kullanılmaya  başlayınca bay­ram kartlarının unutulmasına çok üzülüyorum.

CEVAPLAR

1  A 5   D 9    E 13  B
2  B 6   D 10  A 14  D
3  B 7   E 11  B  15  B
4  A 8   A 12  C 16  C

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.