Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Naat

Naat nedir, özellikleri nelerdir,kimler yazmıştır?

  • Naat öncelikle, Hz. Peygamber’i övmek, ona duyulan saygı, sevgi ve şevki dile getirmek, ondan şefaat dilemek gibi amaçlarla yazılan manzumeler için kullanılır.
  • Bunların nazım şekilleri çeşitlidir: Gazel, kaside, mesnevî, terkib-i bend, terci-i bend, müstezad vs. olabilir, beyitler veya dörtlüklerle yazılabilir; Beyit sayısı 6-7’den, yüzlerce beyte kadar değişir.
  • Naat, özellikle Hz. Peygamber için yazılan manzum eserdir; ancak tasavvufun etkisiyle bazı veliler ve tarikat pirleri için de naatlar yazıldığı olmuştur; Naat-ı Hazret-i Ali, Naat-ı Mevlânâ gibi.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …