Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Methiye

Medhiye Nedir, Özellikleri Nelerdir, En Beğenilen Medhiye Yazarı Kimdir?

  • Bir kimseyi övmek için genellikle kaside biçiminde yazılan şiir ya da düz yazıdır.
  • Az olmakla birlikte gazel, mesnevî, musammat gibi nazım biçimlerinde medhiyeler de vardır.
  • Padişah, vezir, şeyhülislam gibi devlet ileri gelenleri ya da halifelerle, başka din ve tarikat büyükleri için yazılmışlardır.
  • Bu türün en güzel örneğini Nef’i vermiştir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …