Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Hicviye

Hicviye Nedir, Hicviye Özellikleri Nelerdir,Hicviye Yazarları Kimlerdir?

  • Bir kişiyi, kurumu, toplumsal olayı, geleneği yeren söz, düz yazı ya da şiir türüne verilen addır.
  • Hicviye, gazel, kaside, murabba, muhammes gibi nazım biçimleriyle yazılmıştır.
  • Halk edebiyatında taşlama, Batı şiirinde satirik şiir olarak bilinir.
  • Divan edebiyatında en önemli hicviyelerden biri Nef’inin Siham-ı Kaza’sıdır.