Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Muhammes

MUHAMMES

 • Muhammes, beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şeklidir.
 • Bir muhammesin ilk beşliğindeki son dizenin, aynı beşlikteki diğer dört dize ile kafiyeli olması şart değildir.
 • Beşlik sayısı bir kayda bağlı değildir.
 • Bend sayısı 4-8 arasında değişir.
 • Aruz ölçüsüyle yazılır.
 • İlk bendin 5 dizesi birbirleriyle, sonraki bendlerin son bir ya da iki dizesi ilk bend ile uyaklıdır.
 • Son bir ya da iki dize, her bendin sonunda aynen tekrarlanıyorsa bu muhammese “muhammes-i mütekerrir“, bu dizelerin ilk bend ile yalnızca uyak yönünden uyuştuğu muhammeslere ise “muhammes-i müzdeviç” adı verilir.
 • Muhammeslerde çoğunlukla felsefî düşünceler, tasavvuf konuları ele alınır.
 • En çok Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) eser vermiştir.
 • Muhammes her konuda yazılabilir.
 • Felsefî bir fikir, bir düşünce, bir dünya görüşü, övgü, aşk, sevgiliyi özleyiş muhammeslerin konusu olabilir.
 • Son bendde şairler mahlaslarını söylerler.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …