Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Müseddes

MÜSEDDES

  • Aynı ölçüde altışar dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir.
  • İlk bendin bütün dizeleri birbirleriyle, sonraki bendlerin bir ya da iki dizesi ilk bend ile uyaklıdır.
  • İlk bendin son ya da son iki dizesi her bendin sonunda yinelenirse “mütekerrir müseddes“, sonraki bendler ile ilk bend yalnızca uyak yönünden benziyorsa “müzdeviç müseddes” adını alır.
  • Müseddeslerin uzunluğu 5-8 bend arasında değişir.
  • Konuları tasavvuf ve felsefedir.