Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Terci-i Bend

TERCİ-İ BEND

  • Terci-i bend, uyakları(kafiyeleri) gazel biçiminde düzenlenmiş “hane” adı verilen 5-10 beyitlik şiir parçalarının (genellikle 5-12 hane) “vasıta” denen ve sürekli yinelenen bir beyit ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım biçimidir.
  • Bent sayısı ve bentlerdeki beyit sayısı bakımından terkib-i bentle aynıdır.
  • Beyitler terkib-i bent gibi uyaklanır.
  • Terci-i bentte bentleri birbirine bağlayan vasıta beyti her bentten sonra aynen tekrarlanır.
  • Terci-i bentte vasıta beyiti aynen tekrarlandığı için konular arasında uyum olmak zorundadır. Dolayısıyla terci-i bentte konu bütünlüğü vardır.
  • Vasıta beytinin uyaklanışı ise farklıdır.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …