Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Terkib-i Bend

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Terkib-i Bend

 • Terkib-i bend bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir.
 • Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefî düşünceler, dinî, tasavvufî konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.
 • En az beş en fazla on bentten oluşur.
 • Her bent de beş ila on beyitten oluşur.
 • Bentlerin kafiye düzeni gazele benzer.
 • Her bendin (terkib-hane, kıta) sonunda vasıta beyti denen bir beyit vardır.
 • Her bendin sonunda farklı vasıta beyitleri kullanılır.
 • Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır.
 • Bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir. aa xa xa xa xa xa bb cc xc xc xc xc xc dd … (aa aa aa aa aa aa bb cc cc cc cc cc cc dd)
 • Edebiyatımızda Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa bu türün iki önemli şairidir.
 • İkisi de toplumsal konularda terkib-i bent yazmıştır.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …