Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Şarkı

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Şarkı

 • Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir türdür.
 • Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için, uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir.
 • Kafiye düzeni; x değişken aa xa şeklindedir.
 • Aruz ölçüsünün her kalıbı ile kullanılır.
 • Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir.
 • Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bendlerden de oluşabilir.
 • Üçüncü dizeye meyan, dördüncü dizeye nakarat denir.
 • Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır.
 • Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim’dir.
 • Lale Devrinde ise en önemli temsilcisi Nedim’dir.
 • En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır.
 • Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen, batılı anlamında kullanılır.
 • Şarkı çeşitli ses sanatçıları tarafından söylenerek Türk toplumunun musikisinde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Şarkıda şair son bendde mahlasını söyler.
 • Şarkıda her bentin üçüncü mısrası miyan(orta) miyanhânedir.
 • Miyan daha çok şarkının en güzel ve dokunaklı bölümüdür.
 • Bestenin en önemli bölümüdür.
 • Şarkıların konusu genellikle aşk, sevgilinin güzelliği, eğlence ve içkidir.
 • Halk edebiyatında türkü türünün divan edebiyatına yansıması gibidir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …