Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Şarkı

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Şarkı

 • Divan şiirine Türklerin kazandırdığı bir türdür.
 • Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için, uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir.
 • Kafiye düzeni; x değişken aa xa şeklindedir.
 • Aruz ölçüsünün her kalıbı ile kullanılır.
 • Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir.
 • Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik bendlerden de oluşabilir.
 • Üçüncü dizeye meyan, dördüncü dizeye nakarat denir.
 • Aşk, sevgili, ayrılık, içki ve eğlence konularında yazılır.
 • Divan edebiyatının ilk şarkı yazarı Nail-i Kadim’dir.
 • Lale Devrinde ise en önemli temsilcisi Nedim’dir.
 • En çok şarkıyı Enderunlu Vasıf yazmıştır.
 • Müzikte, türkünün karşıtı olarak, Şarktan gelen, batılı anlamında kullanılır.
 • Şarkı çeşitli ses sanatçıları tarafından söylenerek Türk toplumunun musikisinde önemli bir yer tutmaktadır.
 • Şarkıda şair son bendde mahlasını söyler.
 • Şarkıda her bentin üçüncü mısrası miyan(orta) miyanhânedir.
 • Miyan daha çok şarkının en güzel ve dokunaklı bölümüdür.
 • Bestenin en önemli bölümüdür.
 • Şarkıların konusu genellikle aşk, sevgilinin güzelliği, eğlence ve içkidir.
 • Halk edebiyatında türkü türünün divan edebiyatına yansıması gibidir.