Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Mersiye

Mersiye Nedir, Mersiyenin Özellikleri, Yazılan Mersiyeler

  • Bir ölünün ardından duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla kalema alınan düzyazı ya da şiirdir.
  • Kutsal günlerde, ölüm törenlerinde mersiye okuyan kişiye de mersiyehan denir.
  • Lirik bir anlatımın egemen olduğu manzum mersiyeler genellikle terkib-i bend biçiminde yazılır.
  • Ayrıca kaside ve terci-i bend biçiminde yazılmış manzum mersiyeler de vardır.
  • Yahya Bey, Rahmî, Fazli, Nisayi, Müdami’nin, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa için yazdıkları mersiyeler gibi.
  • Ayrıca savaşlarda kaybedilen yerler için yazılan mersiyelere “vatan mersiyesi” denir.
  • Hayvanların ölümü için yazılmış mersiyeler de vardır.