Divan Edebiyatı Nazım Türleri – Mersiye

Mersiye Nedir, Mersiyenin Özellikleri, Yazılan Mersiyeler

  • Bir ölünün ardından duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla kalema alınan düzyazı ya da şiirdir.
  • Kutsal günlerde, ölüm törenlerinde mersiye okuyan kişiye de mersiyehan denir.
  • Lirik bir anlatımın egemen olduğu manzum mersiyeler genellikle terkib-i bend biçiminde yazılır.
  • Ayrıca kaside ve terci-i bend biçiminde yazılmış manzum mersiyeler de vardır.
  • Yahya Bey, Rahmî, Fazli, Nisayi, Müdami’nin, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa için yazdıkları mersiyeler gibi.
  • Ayrıca savaşlarda kaybedilen yerler için yazılan mersiyelere “vatan mersiyesi” denir.
  • Hayvanların ölümü için yazılmış mersiyeler de vardır.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …