Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Terkib-i Bend – Terci-i Bend

Terkib-i Bend,  Terci’-i Bend Nedir, Özellikleri Nelerdir, Hangi Yazarlar Yazmıştır?

  • 5 ya da 10 beyitlik bentlerden oluşur.
  • Bent sayısı 5–17 arasındadır.
  • Kafiyelenişi gazele benzer.
  • Konuları din,  felsefi düşünceler ve toplumsal eleştirilerdir.
  • Her bendin sonunda “vasıta(bendiye)” adı verilen ve kendi arasında uyaklı beyitler vardır.
  • Vasıta beyitleri farklıysa “Terkib-i bend”,  aynı beyitse “Terci’-i Bend” adını alır.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.