Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Mesnevi ve Mesnevinin Özellikleri

Mesnevi, Mesnevinin Özellikleri, İlk Mesnevi Yazarı ve Eseri

 • Hikâye ve romanlarda anlatılan olayların divan edebiyatında şiir şeklinde anlatıldığı türdür.
 • Hikâyelerdestanlar,  dini öyküler bu türle anlatılır.
 • Her beyit kendi içinde kafiyelidir:  aa  bb  cc  dd  …
 • Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
 • Beyit nazım birimi kullanılır.
 • Beyit sayısı sınırsızdır.
 • Türk edebiyatının ilk örneği Yusuf Has Hacib’in yazdığı “Kutadgu Bilig”dir.
 • Beş mesnevinin oluşturduğu birliğin bütününe “Hamse”  denir.
 • Olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir.
 • Didaktik bir tarzda yazılır.
 • Aşk, kahramanlık ve dini konularda yazılır.
 • Alegorik (sembolik) bir anlatımı  vardır.