Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Kaside ve Kasidenin Özellikleri

Kaside Nedir ve Kasidenin Özellikleri, Kasidenin Bölümleri Nelerdir?

 • Övmek ya da yermek amacıyla yazılırlar.
 • En az 33 en çok 99 beyitten oluşur.
 • Gazel gibi kafiyelenir: aa   ba  ca  …
 • İlk beytine “matla”,  en güzel beytine “beytülkasid”,  şairin adının geçtiği beyte “taç beyit” denir.
 • Allah’ın birliğini anlatan kasidelere “Tevhit”, 
 • Allah’a yakarış için yazılan kasidelere “Münacat”,
 • Hz. Muhammed’i övmek için yazılan kasidelere “Naat”,
 • Ölüm,  yas vb konuları işleyen kasidelere ”Mersiye”,
 • Şairin kendisini övmek için yazdığı kasidelere “Fahriye” denir.

Tam bir kasidede şu bölümler bulunur.

 • Tesbib(nesib): giriş bölümüdür,  kasidenin yazılış amacı anlatılır.
 • Tegazzül: Aşk,  şarap konularının işlendiği gazel bölümüdür.Bazı kasidelerde bu bölüm bulunmaz.
 • Girizgâh: Tek beyittir,  bir vesileyle asıl bölüme geçilir.
 • Methiye:  Övgü bölümüdür.
 • Fahriye:  Şairin kendini övdüğü bölüm.
 • Dua:  Şairin övdüğü kişiye şükranlarını sunduğu bölüm.  
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.