Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Gazel ve Gazelin Özellikleri

Gazel Nedir ve Gazelin Özellikleri Nelerdir?

  • Divan şairlerinin ustalığını kanıtladığı en çok kullandıkları nazım biçimidir.
  • Aşk,  güzellik ve şarap konularını işleyen lirik şiirlerdir.
  • Beyit birimleriyle yazılır.
  • 5–15 beyitten oluşur.
  • İlk beytine “matla”,  son beytine “makta”,  en güzel beytine “beytülgazel” denir.
  • Beyitler arasında konu birliği sağlanmışsa “yekahenk” denir.
  • Gazelin bütün beyitleri “beytülgazel” niteliğindeyse bunlara “yekavaz” denir.
  • Kafiyelenişi aa  ba  ca  …   şeklindedir.
  • Şairin adının geçtiği beytetaç beyit” denir.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.