Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Divan Şiiri Nazım Şekilleri – Müstezat

MÜSTEZAT

  • Bir gazelin her dizesine bir kıt’a dize ekleyerek oluşturulan şiir biçimidir.
  • Çoğunlukla aruzun “mef’ûlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ feûlün kalıbı kullanılarak yazılırlar.
  • Her dizeden sonra bu kalıbın ilk ve son birimleri olan mef’ûlü/ feûlün kalıbına uygun bir kısa dize söylenir.
  • Eklenen bu kısa dizeye ziyade denir. Ziyadeler dizeden sayılmadığı için iki uzun iki kısa dizeden oluşan 4 dize bir beyit sayılır.
  • Kısa dizeler okunsa da okunmasa da beytin anlamı bir bütün oluşturur.
  • Ziyadesi bir satırdan fazla olan müstezatlar da vardır.
  • Tez ziyadeli müstezatlara “sade” çift ziyadeli olanlara ise “çift” adı verilir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …