Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri – Mesnevi

MESNEVÎ

  • Kelime anlamı “ikili, ikişer ikişer”dir. İran edebiyatından alınmıştır.
  • Klâsik halk hikâyeleri, destanî konular, aşk hikâyeleri, savaşlar, dinî ve felsefî konuları işlenir.
  • Konu ne olursa olsun olaylar masal havası içinde anlatılır. 
  • Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir (beyit sayısı sınırsızdır).
  • 20-25 bine kadar çıkabilir. Mesnevîde her beyit kendi içinde kafiyelidir: aa bb cc dd ee …
  • Beş mesneviden oluşan eserlere hamse denir.
  • Divan edebiyatı olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir.

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …