Nabi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nabi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Felsefi ve didaktik(öğretici) şiirin öncüsüdür.

Şiir ile düşünceyi birleşti­ren şair olarak görülür.

Şeyhü’ş-Şuara   (Şairlerin Şeyhi) olarak bilinir.

Şiirlerinde hikmetli sözlere, atasözlerine yer vermiştir.

Akıcı ve pürüzsüz bir üs­lubu vardır.

Yaşadığı dönemin en gü­zel İstanbul dilini o kullanmıştır.

Sade bir dilden yanadır.

Süsten ve histen uzak bir şiir oluşturmuştur.

Toplumcu, ahlakçı ve tenkitçidir.

Şiirlerinde toplumdaki düzensizlikleri, göstermeye çalışmıştır.

Eserleri

Hayriye

Hayrabâd

Münşeat

Türkçe ve Farsça Divanı

Tuhfetü’l Haremeyn

Surname

Fatihnâme-i Kâmaniçe

Hadis-i Erbain

Siyer-i Veysi (Veysi’nin siyerine ektir.)

Hayriye

Oğlu için yazdığı didaktik mesnevisidir.

Hayrabâd

Baltacı Mehmet Paşa adına 1705-1706 Nabi tarafından kaleme alınmış ünlü bir mesnevidir. Konusu Attar’ın İlahi-name adlı ese­rindeki bir hikâyeden alınmıştır.

Surname

I. Mehmet’in şehzadeleri için yapılan sünnet düğünü ve eğlen­celerini hikâye ve tasvir eden mesnevidir.

Tuhfetü’l Haremeyn

Nabi’nin Hac seyahatnamesi, Nabi bu eserini Hac’a gidemeyen­ler, Hicaz’ı göremeyenler için tertip etmiş.