Şeyhülislam Yahya Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Şeyhülislam Yahya Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Büyük bir âlimdir.

Baki ile Nedim‘i birbirine bağlayan şairdir.

Nükteci, günün şartlarına uymasını bilen, rahat mizaçlı bir sohbet adamıdır.

Gazel üstadı kabul edilir.

Lirizmi nükteyle yoğuran şairdir.

En en önemli eseri Divanı’dır.

Ayrıca 77 beyitten ibaret Mesnevisi de vardır.