Naili ve Neşati Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Neşati Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Sebki Hindi tarzı gazelleriyle sevilen bir şairdir.

Birçok şaire şiir sanatı konusunda hocalık etmiştir.

Edirne’de Mevlevi Tekkesi Şehyi iken ölmüştür.

Divan’ı vardır.

Şerh-i   Müşkilât-ı   Urfi   adlı   eseri   hem   Farsça’ya   olan hâkimiyetini hem de Urfi’ye hayranlığını gösterir.

 

Naili Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Sebk-i Hindi tarzını şiirimizde ilk kullanan şairdir.

Üslubu ince, temiz ve güçlü, hayallerle süslüdür.

Sözü uzatmayıp özlü ve veciz bir ifade kullanmaya dikkat eder. Örneğin, gazellerini genellikle 5, 6 beyitte kesmiş, sa­nat düşkünlüğü dolayısı ile uzun ifadelere girişmemiştir. Bir Divan’ı vardır.

Şarkı türünü kullanan ilk sanatçıdır.

Naili mahlasını kullanan sanatçılarla karıştırılmamak için kendisine “Naili Kadim” denilmiştir.