Şiirde Redif Nedir? Ek ile Yapılan Redifler, Söz ve Sözcük Grubu ile Yapılan Redifler, Kafiye-Redif Farkı

2.   ŞİİRDE REDİF

Dize sonlarında görevleri aynı olan eklerin ya da anlamları aynı olan sözcük­lerin tekrarlanmasına redif denir.

  • Redifler, daima mısranın en sonunda bulunur yani uyaktan sonra gelir
  • Kafiye olmayan şiirlerde şiirin ahengini redif sağlar.

 

Redifler yüklem seslerinin özelliğine göre

•      ek halinde redif

•      sözcük halinde redif

şeklinde gruplandırılabilir.

 

a) Ek ile Yapılan Redif

Tabirin sığmaz kaleme

Derdin dermandır yâreme

İsmin yayılmaz âleme

Aşıklarda meşk olmasa

Aşık Veysel

 

Yunus bu sözleri çatar

Sanki yağı bala katar

Halka meta’ların satar

Yükü cevherdir, tuz değ

 

Bu dizelerde, çatar, katar, satar” sözcüklerindeki “-ar” (geniş zaman çekimi) ekleri aynı görevde olduğu için ek halinde rediftir, “at” ise tam uyaktır.

Aradılar bir tenhada buldular

Yaslandılar şivgalarım kırdılar

Yaz bahar ayında bir ad verdiler

Yandım gittim ala dağlı kar iken

 

Bu dörtlükte kullanılan

bul-dular

kır-dılar

ver-diler

sözcüklerindeki kırmızıyla gösterilen ekler -di’li geçmiş zaman ekini mavi ile gösterilen ekler ise III. çoğul şahıs ekini örneklendirdiği için rediftir.

 

b) Sözcük ve Sözcük Grubu ile Yapılan Redif

 

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun

 

Derdimiz var güneş içinde

Ağaçlarımız var yaprak içinde

 

Söz öbeği şeklinde oluşturulan redif de vardır.

 

Safa-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim

Vefa-yı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim

 

Bu mısralardaki safa ve vefa sözcüklerindeki “fa’lar uyak diğer söz öbekleri (-yi aşkı kim anlar kiminle söyleşelim) aynı görevde ve anlamda olduğundan rediftir.