Nedim Hayatı ve Eserleri

NEDİM HAYATI ESERLERİ EDEBİ KİŞİLİĞİ BİYOGRAFİSİ

 • Lale Devri şairidir.
 • İstanbul’da doğmuş, iyi bir medrese öğrenimi görmüş, girdiği sınavda üstün bir ba­şarı göstererek müderris ol­muştur. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın ko­ruması altında yıldızı parlamış, müderrislik mesle­ğinde gittikçe yüksel­miştir. Lale Devri sarayı­nın eğlence âlemlerinde zekası ve esprili kişili­ğiyle aranan bir kişi ol­muş; ancak Patrona Halil İsyanında çıkan karışıklıkta damdan dü­şerek ölmüştür.
 • Tek yapıtı olan Divan’ında en güzel şiirleri şarkı ve gazelleridir. Şarkı nazım biçiminin ve “şûhane” gazel tarzının edebiyatımızdaki en güzel örnekle­rini o yazmıştır.
 • Ulusal zevkin, yerel özelliklerin ve halk Türkçesinin renkleriyle belirginleşen “mahallileşme akı­mının en önemli temsilcisidir.
 • Şiirlerinde İstanbul Türkçesinin, canlı ve kıvrak bir konuşma dilinin özellikleri görülür.
 • Lale Devri’nin zevk ve eğlencelerini, Kâğıthane, Sâdâbad ve Çırağan âlemlerini dile getirmiştir.
 • İstanbul’a ait betimlemelere geniş yer vermiş; ede­biyatımızda İstanbul sevgisi onunla başlamıştır.
 • Divan edebiyatındaki soyut, platonik ve kalıplaş­mış aşk anlayışından uzaklaşmış; halk şairi Karacaoğlan‘ınkine benzer bir aşk anlayışını benim­semiştir.
 • Ona göre yaşamın anlamı sevmek, eğlenmek, gününü gün etmektir. Hayat felsefesini” Gülelim, oynayalım, kâm alalım dünyadan” dizesiyle yan­sıtmıştır.
 • Çapkınca fakat zarif bir üslupla sözünü ettiği gü­zelleri, klasik ölçüleri zorlayıp gerçek özellikleriy­le betimlemiştir.
 • Şiirlerinde din ve tasavvuf konularına yer verme­miş; münacat ve naat yazmamıştır.
 • Heceyle yazdığı bir koşmayı Divan’ına alması onun halk zevkine yakınlığını gösterir.
 • Divan şiirinin katı kuralları ve dar sınırları içinde “Nedîmâne” denilen yeni bir çığır açma başarısını göstermiş; yaşadığı dönemde yeterince takdir edilmemişse de yüzyılın sonlarından itibaren şöhreti giderek artmıştır.

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …