Sade ve Sanatkarane Nesir Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Sade ve Sanatkarane Nesir Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Sade   Nesir

Sanatkârane   Nesir

Dil süsten uzaktır.

Süslü ve ağır bir dili vardır.

Yabancı kelimelere çok fazla yer verilmez.

Yabancı kelimeler sıklıkla kullanılır.

Amaç sanat   yapmak değil, bilgilendirmektir.

Asıl amaç   sanat yapmaktır. 

Sanat halk için yapılır.

Sanat yüksek   zümre için yapılır.

Secilere fazla yer verilmez.

Secilere   çokça yer verilir.

Arapça ve Farsça tamlamalar çokça kullanılmaz.

Arapça ve Farsça tamlamalar çokça kullanılır.

Kısa ve   anlaşılabilir cümleler tercih edilir.

Uzun cümleler   tercih edilir.

Bunları da gezebilirsin.

Türk Edebiyatında Hangi Nazım (Biçimleri) Şekilleri Kullanılır?

NAZIM BİÇİMİ (NAZIM ŞEKLİ) Bir yapıt ya da yazınsal yaratının dışsal yapısına, içerik dışında kalan …