LYS Türk Edebiyatı Denemesi – 4 (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyatı Denemesi – 4 (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyat Denemesi - 4

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bu edebiyat topluluğu üyelerinin ortak özellikleri, şiire aruzla başlamışken daha sonra özellikle Ziya Gökalp ^ in yönlendirmesiyle hece ölçüsünün esas alınmasını savunmalarıdır. Gerçekçi bir memleket edebiyatını savunmalarına karşın romantik bir memleketçilikten öteye geçememişlerdir. Bu edebiyat topluluğu Milli Edebiyat döneminde ve Cumhuriyet ^ in ilk yıllarında şiire egemen olmuştur.

Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fecr-i Âti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Beş Hececiler
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Maviciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Garipçiler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Onlar, sanat ve edebiyatta realizmin mümkün olmadığını ileri sürdüler; onlara göre, insan, dış evreni olduğu gibi değil, duyduğu gibi yansıtır. Bu duyuş ve anlatış da sanatçıdan sanatçıya değişir. "Dış evrenin, insan prizmasından geçerek yansıması " sözüyle anlatmak istedikleri budur.  Bu şairler, şiirde anlam açıklığına karşı çıktılar, onu düzyazı için gerekli saydılar.

Bu parçada "onlar " diye söz edilen sanatçıların bağlı olduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Klasisizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sembolizm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sürrealizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

            Elinde Bursa çakısı

Boynunda kırmızı yazma

Değnek soyarsın akşama kadar

Fulya tarlasında

Ben sana hayran

Sen cama tırman

Bu dizeler, Orhan Veli şiirinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilemez?

A
Şiirde ölçüyü, uyak düzenini kaldırıp serbest nazım yöntemiyle yazma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şairane söyleyiş yerine saf ve yalın anlatım kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kısa ve alaycı, gündelik sözlerle şiir yazma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Küçük, sıradan insanın dünyasını şiire katma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Toplumsal bilinç yaratmak için yergi şiiri yazma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde, yazar-eser-tür eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Tevfik Fikret- Haluk ^ un Defteri- şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Cenap Şahabettin- Hac Yolunda- gezi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halit Ziya Uşaklıgil- Kırk Yıl- anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf- Siyah İnciler- roman
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hüseyin Cahit Yalçın- Hayal İçinde- roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri, ----.

Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
çoğu kez kasideye adını veren hicviye bölümüdür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
asıl konuya girişi sağlamak için yazılan girizgah bölümüdür
İpucu:
TEBRİKLER!
C
kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı mersiye bölümüdür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan methiye bölümüdür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
kasidenin sunulacağı kişi için yakarışta bulunulan nesib bölümüdür
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Duyguyu, düşünceyi ve hayali ustalıkla kaynaştıran ----, şiirlerinde tarih, İstanbul, aşk, doğa, deniz, ölüm ve sonsuzlukla ilgili duygularını işlemiştir. Türkçeyle aruz ölçüsünü uyumlu bir biçimde kaynaştırmış ve Türk edebiyatında aruzun son önemli temsilcisi olarak ün yapmıştır. İç uyuma çok önem vermiş, şiirlerini titiz bir işçilikle oluşturmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Milli Edebiyat akımını başlatanlar, ---- çıkardıkları ---- dergisiyle ----, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ^ tir. Bu akımın başlıca özellikleri, dilde yalınlık, halk edebiyatının şiir biçimlerinden yararlanma, hece ölçüsünü kullanma, konu seçiminde yerlilik olarak özetlenebilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A
Manastır ^ da- Sebilü ^ r Reşad- Yakup Kadri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İstanbul ^ da- Şehbal- Mehmet Akif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Selanik ^ te- Genç Kalemler- Ömer Seyfettin
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İzmir ^ de- Hüsn ve Şiir- Halide Edip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ankara ^ da- Dergah- Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde uyak türü ötekilerden farklıdır?

A
Sen yalnız türkünü söylemeye bak
Karanlıkta çıkan ses daha berrak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nedim ^ in gözünden ırak o dilber
Rüyada görülen bahara benzer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mecnun ^ u, Leyla ^ sı vuslatında
Kim yalnız değil ki hayatında
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başıma ne dertler açtığı halde
Bir kerre karar kıldık bu hayalde
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kırk yılda bir fakirin gönlünü etsen
Ne olur hep böyle güneşli gitsen
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Bereket, kız kaçırma, ölüp dirilme gibi konuların işlendiği köy seyirlik oyunları, köylüler tarafından köylüler için oynanan anonim ürünlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ortaoyununun esas kahramanları Pişekar ile Kavuklu ^ dur; ancak bu oyunlarda Zenne, Tuzsuz Deli Bekir ve Frenk gibi ikincil kahramanlara da yer verilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deriden yapılan insan, hayvan ve eşya şekillerinin gölgelerinin perde üzerine düşürülmesi, Karagöz oyununun esasını oluşturur; perde arkasında bulunan ve "hayali" diye adlandırılan kişi bu şekilleri hareketlendirip seslendirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ortaya çıktıkları ilk dönemlerde doğaçlama oynanan Karagöz ve Ortaoyununda, türler benimsendikçe, ezberlenmiş yazılı metinlere bağlı kalarak oynama alışkanlığı gelişmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Meddah tek kişilik oyundur; meddahın başarısı, öyküsünü anlattığı kişinin ses ve davranışlarını taklit derecesiyle orantılıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yancümlecik, ötekilerden farklı görevdedir?

A
Bodrum ^ dan dönerken Manisa ^ ya da uğramış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seni dinleyince çocukluk günlerimi tekrar hatırladım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kitabı okumadan kitaplığa yerleştirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
O güzel manzarayı senin de görmeni isterdim.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İçeri girer girmez kanepeye uzandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Faruk Nafiz Çamlıbel ^ in "Han Duvarları " şiirinin önemi, Anadolu ve halk gerçekleriyle yüz yüze gelen aydınların duyduğu ezikliği göstermesinden gelir. Kuşkusuz, yazıldığı yılları düşünürsek açık, arı, yalın bir dili vardır. Şair, şiirinin arasına serpiştirdiği koşma biçimindeki dörtlüklerle de halk şiiriyle bir kan bağı kurmak istemiştir. Ancak, şairin bakış açısı dıştandır. Bu yüzden Anadolu doğasını ve Anadolu insanının dünyasını tam bir gerçekçilikle anlayamaz. Duygusallığa kayar, kaçar gerçeklerden.

Bu parçada sözü edilen şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A
Halk şiiri geleneklerinden yararlanılmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazıldığı döneme göre, kullanılan dilin özelliklerine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anadolu gerçeğinin yaşanmadan yansıtılmaya çalışılmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türk aydınının, Anadolu ^ dan kopuklukla ilgili hissettiklerini yansıtmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Savaşlar, yıkımlar içinde tükenmiş Anadolu ^ nun yazgısını dile getirmesine
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

(I) Bir yazar olarak Nabokov, gerçek bir estetikçi gibi davranır. (II) Karakter ve kurgu gelişimi yerine ayrıntılara önem verir. (III) Düşünsellik ve simetri hep ön plandadır. (IV) Dil öyle ustaca ve titizlikle oluşturulmuştur ki metni bir kale gibi sarar ve okuru daha ilk cümleden büyü gibi içine alır. (V) Romanın bir ileti taşımaması ve okurların karakterlerle asla özdeşleşmemesi gerektiğini savunan Nabokov ^ a göre, okurun romandan alacağı tat, üslubu yaratan ayrıntılarda saklıdır. (VI) Okur, ormanda bir patikada yürür gibi, romanın şurasına burasına konmuş işaretlere, yolların güzelliğine vermelidir dikkatini.

Bu parça iki paragrafa bölünse, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Nicedir bir sevda öyküsü yazmayı kuruyorum. Düşler, gerçekler, anılar üşüşüyor başıma. Söze nereden başlayacağımı bir türlü bilemiyorum. Birkaç dakika önce su gibi akacağını düşündüğüm sözcükler, imgeler, fikirler, beynimi bir kartal gagasıyla didikleyip duruyor. Sokakta sesin soluğun kesildiği bir gece yarısı... Parmaklarım hareketsiz... Kafamın içinde çaresiz bir beyin... Sözcükler sözlüğün içinde tek tek soluk alıyor; ama gelip kol kola girmiyorlar bir türlü. Her şey donmuş. Bütün organlarım, kağıt, kalem, kahramanlarım... Gece derinleştikçe derinleşiyor. Ağır bir doğum sancısı... Çok ağır, çok uzun... Derken... Gün ışığı, karanlığın en koyu yerinden yüzünü gösteriyor. Yağmurdan ıslanmış ovalara, karanlığın içinden ışık yağıyor. Beynim canlanmaya, parmaklarım sabırsızlıkla kıpırdanmaya başlıyor. Önümde yazının iki kanatlı penceresi ardına kadar açık artık.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yazarın, yazma sürecinde yaşadığı yaratma sıkıntısı anlatılmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatım, benzetme ve somutlaştırmalar yoluyla etkili kılınmaya çalışılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşanan durumu canlandırmayı sağlamak için, özellikle eksik bırakılmış cümleler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatılanlar, tanrısal (hakim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği aktarılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Ben, bu sorunun tek ve doyurucu bir karşılığı bulunmadığı kanısındayım. Sanatçı kişilikleri Cumhuriyet ^ ten önce kabul edilmiş birçok yazar, Cumhuriyet döneminde yeni yaşam koşullarından etkilenerek yeni ürünler vermiş. "Yaban " , "Ankara " gibi romanlarına bakıp Yakup Kadri ^ yi Cumhuriyet dönemi romancısı sayarsak aynı yargının, 1923-1945 yılları arasında 25 romanı çıkan Hüseyin Rahmi için de geçerliliği söz konusu olacaktır. Edebiyat-ı Cedide ^ nin en önemli yazarı olduğu halde 1930 ^ lu yıllarda Varlık dergisinde sık sık öyküleri yayımlanan Halit Ziya için de öyle. Öte yandan, bu iki yazarın Cumhuriyet kültürüyle kurduğu ilişki Yakup Kadri ^ den çok farklı.

Bu parçada "tek ve doyurucu bir karşılığı olmadığı " belirtilen soru, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Türk edebiyatında birden çok türde ürün veren yazarlar, öncelikle hangi türdeki ürünleriyle ele alınmalıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yakup Kadri ve benzer durumdaki yazarlar, Türk edebiyatının hangi döneminde verilmelidir?
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hüseyin Rahmi ve Halit Ziya ^ nın Cumhuriyet döneminde yazdığı eserler, dönemin özelliğini ne kadar yansıtmaktadır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazarların edebiyat tarihindeki yerini belirlerken ürün sayısına mı, ürünün niteliğine mi bakmak gerekir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler ne kadar sağlıklıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Bir sanatçı köyü, çobanı, kavalı, kıvrılarak akan ırmağı, bacasından duman tüten evleri, kırmızı yanaklı kızları, yeşillikleri, mavilikleri anlatmış. Bir başkası köy rengi diye sarı ve bozu kullanmış. Yorgun insanları, güçsüz hayvanları, solgun çocukları, kuru dereyi, özellikle yoksulluğu yazmış. Birincisi gerçek olmayanı anlatmış, ikincisi ise gerçeği anlatmış; ama donuk ve üzücü gerçeği... Yaşanan durumu eleştirmiş; ama bu eleştiriyi yaparken bize gelecekte yaşanabilecek hiçbir güzellikten söz etmemiş.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir sanatçının köyün olumsuz yanlarını anlatması, onun gerçekçi olduğunu kanıtlamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her sanatçı, işlediği konuyu kendi sanat anlayışına göre ele almalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Köyü anlatan sanatçının, elinden geldiğince nesnel betimleme yapması gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçı, gerçeği anlatırken umuda da yer vermeli, okuyucuyu karamsarlığa itmemelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yapıtlarında geçmişe takılıp geleceğe yer vermeyen sanatçı, başarılı olamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

            I. Aynı konuyu işlemeleri

 

II. Dörtlüklerle yazılmaları

 

III. Aruz ölçüsünün kullanılması

 

IV. Didaktik nitelik taşımaları

 

V. Hakaniye lehçesiyle yazılmaları

 

Yukarıdakilerden hangileri "Kutadgu Bilig, Atabetü'l Hakayık, Divan-ı Hikmet " in ortak özelliğidir?

A
I. ile II.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ile V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ile III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ile IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ile V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 17

(I) Yunus Emre, XIII.-XIV. yüzyıllarda yaşamıştır. (II) Risaletü'n Nushiyye (Öğütler Kitabı) adlı bir mesnevisi vardır. (III) Bugün "Yunus Emre Divanı " adıyla bilinen eseri, ölümünden sonra başkaları tarafından düzenlenmiştir. (IV) Tasavvufi aşk, evrensel insan sevgisi, kardeşlik... temalarını işlemiştir. (V) Aruz ölçüsünü kullanmayan Yunus Emre, böylelikle hece ölçüsünün benimsenip yerleşmesini sağlamıştır.

 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 18

1870 ^ ten sonra uzun hikaye ve kısa roman arası eserler yazmış, 1874 ^ te de Monte Kristo ^ dan esinlenerek ilk romanını kaleme almış olan sanatçı, roman okuru yetiştirmek için çok çaba harcamıştır. Bunun için dönemin ihtiyaçları çerçevesinde her konuyu, olası etkilere ve modalara açık bir tutumla romanlarında işleyerek popüler roman çığırının ilk temsilcisi olmuştur. Dağınık kurgusu, anlatımı, ikide bir okura öğüt verecek ölçüde kendini romanda hissettirmesi gibi eksikliklerine rağmen yenileşme döneminde Türk romanına katkıda bulunmuştur.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

Bu romanda yazar, Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı yıllarındaki hüzünlü tablosunu çizer. Roman kahramanının kişiliğinde ortaya serdiği iç hesaplaşmayla Anadolu'nun geri kalmışlığından Osmanlı aydınını sorumlu tutar. Bu nedenle söz konusu eser, edebiyatımızda ilk tezli romanlardan sayılır.

 

Bu parçada sözü edilen yazar ve romanı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Halit Ziya- Aşk-ı Memnu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halide Edip- Sinekli Bakkal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yakup Kadri- Yaban
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Namık Kemal- İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Rauf- Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 20

Şinasi ^ nin 1862 ^ de kurup tek başına yayımladığı Tasvir-i Efkar (I), birçok Tanzimat yazarının çalıştığı gazete olacaktır. Ayrıca, Ali Suavi ^ nin çıkardığı Muhbir(II), Recaizade Ekrem ^ in başyazarı olduğu Hürriyet (III), Ahmet Mithat ^ ın Tercüman-ı Hakikat (IV) adlı gazetesi, Teodor Kasap ^ ın Diyojen ^ i (V)... boyutlarının küçüklüğüne, sürümlerinin azlığına karşın düşünce yaşamımızda sanıldığından çok fazla etkili olmuştur.

Bu parçada numaralanmış adlardan hangisi, bir bilgi yanlışına yol açmıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 21

----, Cumhuriyet dönemi tiyatrosuna yön veren oyun yazarlarındandır. Sağlam dili, gelişmiş tekniği ile dikkat çeker. Konularını çoğunlukla Anadolu medeniyetlerinin engin tarihinden ve mitolojisinden alır. Ben Anadolu, Akad'ın Yayı gibi yapıtlarında mitolojiden; Hasan Sabbah, Mithat Paşa gibi yapıtlarında tarihten esinlenir. Eserlerinde Türkiye'nin yakın tarihini de konu edindiği görülür. Birçok ödüle layık görülen sanatçı ilk olarak, "Midasın Kulakları " ile Sinema ve Tiyatro Derneği birincilik ödülünü almıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Turan Oflazoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Kutsi Tecer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güngör Dilmen
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Refik Erduran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Muhip Dıranas
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 22

Fecr-i Âti topluluğu, aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?

A
Batı ^ yı günü gününe izleyerek edebi çalışmalara Batı ^ daki gelişmeler ışığında yön vermeyi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Genç sanatçıların yetişmesini sağlamak için zengin bir kütüphane kurmayı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batı ^ daki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için dil komisyonu oluşturmayı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Edebiyat ve düşünce konularında konferanslar vererek halkı eğitmeyi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirde parnasizmin tüm özelliklerini uygulamayı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 23

Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa'da Zaman, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Huzur, Beş Şehir gibi farklı türlerde kaleme aldığı eserleriyle tanınmıştır.

 

Bu cümlede, aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek yoktur?

A
Roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mensur şiir
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hikaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 24

            Bakkal mısın teraziyi neylersin

İşin gücün yoktur gönül eylersin

Kulun günahını tartıp neylersin

Geçiver suçundan bundan sana ne

Bu dizeler, tasavvufi düşünceleri alay edermiş gibi işleyen ---- nazım türüyle yazılmış bir şiirden alınmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
nefes
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
şathiye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 25

Edebiyat-ı Cedide şiirinde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkileri

                                                     I

görülür. Bu yolla şiirde yeni bir duygu, hayal ve estetik anlayışı oluşturulur. Batı edebiyatında gelişen sone, terza rima gibi nazım biçimleri kullanılır, ayrıca klasik şiirin

                                                                                                                                                                II

nazım biçimlerinden biri olan müstezat değiştirilerek "serbest müstezat "   adı verilen

                                           III                                     IV

 

bir nazım biçimi oluşturulur.  Şiirde bu gelişmeler olurken roman alanında önemli bir

                                                                                              V

gelişme olmamıştır.                                                              

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

 

A
I.nin yerine "realizm ve romantizm" getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.nin yerine "kıta ve murabba" getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III.nün yerine "kaside" getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV.nün yerine "bent" getirilmeli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V.nin yerine "tiyatro" getirilmeli
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 26

(I) Söyleşi yazarları, alıntılara değil, kendi kültür birikimlerine dayanarak yazarlar. (II) Okuduklarından kendilerinde kalanla geçerler yapıtlarının karşısına. (III) Araştırmacı, incelemeci olmadan önce, bir kültür, bir beğeni adamı olmaları gerekir. (IV) Bu ise işin başında sağlanabilecek bir şey değildir. (V) Bunun için yılların deneyimi, görgü, bilgi, beğeni, ayrıca yazarlık gücü gereklidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. cümledeki "söyleşi" sözcüğünde eylemden ad türeten ek vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede "ile" ilgeç olarak kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümle, yapısına göre sıralıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV. cümlede "bu" sözcüğü adıl görevindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümle, içinde belirtili ad tamlaması olan bir ad cümlesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 27

Yenileşme döneminde öykü ve romanın yanında Türk edebiyatına giren türlerden biri de edebiyat eleştirisidir.

Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat (yenileşme dönemi) edebiyatında, sözü edilen türe ait bir eser değildir?

A
Takdir-i Elhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Edebiyat ve Hukuk
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Zemzeme önsözü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Takip
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 28

Yirmi beşinde şöhretin zirvesine erişen şair, elli beşinde unutulmuştu ( ) Eskisinden kötü yazmıyordu ( ) ama yine de kaybettikleri pek çoktu ( ) Güncellik, tazelik, yenilik, duyarlılık( )

Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A
(.) (:) (.) (...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
(.) (;) (:) (...)
İpucu:
TEBRİKLER!
C
(:) (;) (.) (.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
(!) (;) (...) (...)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
(.) (,) (:) (.)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi, romanı biyografiden ayıran en belirleyici özelliktir?

A
Kurmacaya dayalı olması
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Uzun bir ön hazırlık gerektirmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Daha az sayıda insanı ele alması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çok daha uzun yazılabilmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekliği tüm ayrıntılarıyla ortaya koyması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 30

----, kim ne derse desin "an " ın geleceğe taşınmasıdır. Bir  başka söyleyişle, "an " ın veya "an " ların ölümsüzleştirilmesi, sonsuza aktarılmasıdır. Bu bakımdan fotoğrafa benzer. Deklanşöre basıldığı dakikanın donması gibi "an " ın yakalanıp iletilmesidir.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Deneme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günlük
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Biyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobiyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 31

---- önemli yapıtlarından biri olan Yorgun Savaşçı ile Samim Kocagöz'ün ---- adlı yapıtı, Türk edebiyatında Milli Mücadele'yi başarıyla yansıtan romanlardandır.

 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Orhan Kemal'in- Yeşil Gece
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşar Kemal'in- Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kemal Tahir'in- Kalpaklılar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Rıfat Ilgaz'ın- Acımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Attila İlhan'ın- Kavak Yelleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 32

Aşağıdaki ikiliklerin hangisinde kişileştirmeye başvurulmamıştır?

A
Güneşi öldürdüler; zavallı yiğit güneş
Bu sabah nasıl dinçti, nasıl şendi, güzeldi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kuytu ormanları, tenha bağları
Geziyor mevsimin yorgun rüzgarı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi
Bu bahar gününde dertliyi, ümitsizi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hoş bir gün, hava ne soğuk ne sıcak
Bulut, güllerin tozunu yıkıyor, bak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir sırrı fısıldıyor lambalar karanlığa
Kalp bu eski odada hatıraları arıyor
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, Orhun Yazıtları'yla ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A
Göktürklerin siyasal, toplumsal, ekonomik yaşamlarıyla ilgili bilgiler içerir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tonyukuk, Bilge Kağan, Kül Tigin adlarına dikilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk olarak Danimarkalı dil bilgini Thomsen tarafından okunmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçenin yazılı bu ilk örneği, İslamiyet'e geçiş döneminin özelliklerini taşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Göktürk alfabesiyle yazılmış olduğu için bu yazıtlara Göktürk Yazıtları da denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 34

Aşağıdaki tanımlardan hangisi, ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?

A
Bir anlatımda söyleyişi zorlaştıran kakışma ve tekrarların bulunmaması, şiirsel bir söyleyişin bulunması.(akıcılık)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hikayecinin, gözlemlerinden ve dış dünyada yaşanan olaylardan yola çıkarak bireysel bunalım ve açmazlarına yöneldiği hikaye türü. (ben merkezli hikaye)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Acıklı, üzüntülü olaylara, güldürü öğeleri de katarak anlatan sahne sanatı türü. (dramatize etmek)
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hikaye ve roman gibi türlerde, olayları kendi dil ve üslubuyla, birinci kişi ağzıyla aktaran anlatıcı. (kahraman anlatıcı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, neden-sonuç ilkesine bağlı bir biçimde oluşturduğu bütünlük. (olay örgüsü)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 35

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
İskendername: İskender ^ in maceralarını anlatan bir mesnevidir. Ahmedi tarafından yazılmış, Bayezıt ^ ın oğlu Emir Süleyman ^ a sunulmuş olan bu esere manzum bir Osmanlı tarihi de eklenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Harname: Şeyhi ^ nin, kendisine tımar olarak verilen köyü almaya giderken başına gelenleri arz etmek için yazdığı alegorik bir eserdir. Manzum fabl türünün edebiyatımızdaki ilk örneklerindendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mecalisü ^ n Nefais: 14.-15. yüzyılda Gülşehri tarafından yazılan çeviri niteliğinde bir eserdir. Eserde, hüthüt kuşunun rehberliğinde kuşların doğruyu araması tasavvufi bir içerikle anlatılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Keşfü ^ z Zünun: 17. yüzyıl bilim adamlarından Katip Çelebi tarafından yazılmış bir bibliyografya kitabıdır. 15 bine yakın eser hakkında bilgi içermektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tazarruname: 15. yüzyılda Sinan Paşa tarafından kaleme alınmış tasavvufi içeriğe sahip bir eserdir. Süslü nesir tarzının ilk örneklerindendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 36

İkilemelerin bir bölümünde, ikilemeyi oluşturan sözcüklerin her ikisi de iyelik ekiyle birlikte yönelme durum eki alır.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır?

A
Kardeşim, parkta oynarken üstünü başını kirletmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her seferinde olduğu gibi, bu işi de yüzüne gözüne bulaştırdı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Annesi, yaşını başını almış, temiz yüzlü bir insandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İrili ufaklı elmaları sepetlere doldurduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dürüst, içi dışı bir insanları severdi babam.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 37

Abdülhak Hamit Tarhan, Tanzimat tiyatrosunun en verimli isimlerindendir. (I) Tiyatro türündeki ilk eseri, Macera-yı Aşk ^ tır. Bunu, Sabr ü Sebat, İçli Kız ve Duhter-i Hindu izler. (II) Hamit, tiyatrolarının bazılarını düzyazıyla bazılarını da nazımla yazmıştır. (III) Tiyatrolarında "sosyal fayda " ilkesine bağlı kalmıştır. (IV) Başlangıçta tiyatro tekniğine oldukça uyan Hamit, sonraları tiyatrolarını okunmak için yazmıştır. (V) Dili oldukça ağırdır, yabancı sözcüklerle doludur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 38

Romanda olduğu gibi, tiyatroda da kişiler, yazarın söze karışmadığı ölçüde yaşayabiliyor.

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?

A
Roman ve tiyatro, yazarın gerçeği çarpıtmadan yazmasını gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğüt verici bir anlatımla yazılan yapıtların kalıcı olması zordur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanat yapıtında kahramanlar, yazarın müdahalesi olmadığında gerçek kimliğini bulur.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Abartıya yer vermeyen roman ve tiyatro, gerçeği yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tiyatroda gerçek hayatı yakalamak, önyargılardan uzak bir anlatımla mümkündür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 39

20. yüzyılın başlarında, sanat ile bilim arasında çok kesin sınırlar olduğu düşünülürdü. ---- Bir yanda izlenimlerden kaynaklanan sanatsal dünya, diğer yanda tertemiz pozitivist bilimsel dünya vardı ve bu iki dünya birbirlerine karşı durmakta direniyordu. Bu anlayışla bilim adamları yoğunlaştıkları konuyu duygusal ve çevresel bağlardan koparıp inceliyor, sanatçılar ise bilimsel yargıları fazla steril buluyordu.

Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Oysa bilim ve sanat birbirlerini destekleyen ayrıntılarla doludur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçılarla bilim adamlarının arasında kopukluk vardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sonradan bu düşünce geçerliliğini yitirdi elbette.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Zamanla sanat ve bilimin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini sanatçılar da bilim adamları da anladı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu düşünce, bilimin de sanatın da gelişimine her zaman engel oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 40

Halit Ziya Uşaklıgil ^ in Balzac, Zola ve Flaubert gibi gerçekçilerden öğrendiği bir şey vardı: Karakterlerin kişilikleriyle olaylar arasındaki nedensellik bağı. Romanda olayların gelişimi, karakterlerin kişiliklerine bağlı olmalıydı. Ve karakterler de bu olayların, üzerlerinde yaptığı etkiye göre değişmeliydi. Uşaklıgil, bu ilkeyi titizlikle uygular. Aşk-ı Memnu ^ dan önceki romanımızda, karakterlerle olaylar  arasında böyle zorunlu bir bağ görmeyiz. Örneğin Felatun Bey ^ le Rakım Efendi romanındaki Rakım Efendi ^ nin, İntibah ^ taki Ali Bey ^ in, Sergüzeşt ^ teki Dilber ^ in başından birtakım olaylar geçer; ama bu olaylar, tümüyle tesadüflere bağlıdır ve onlar başlarına gelenlerin etkisiyle değişmezler. 

Bu parçadan yola çıkılarak "Uşaklıgil " le ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A
Romanımıza deneysel olma özelliği kazandırdığına
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yarattığı kahramanların durağan bir özellik göstermediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batı edebiyatının realist yazarlarından etkilendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanlarında tesadüflerin önemini yitirdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olaylarla kahramanlarının psikolojisi arasında bağ oluşturduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 41

(I) Ünlü bir yazarımız, romanını İngilizce yazma nedenini açıklarken ilginç düşünceler öne sürüyor. (II) Ona göre, Türkçenin sözvarlığı yeterli değilmiş. (III) Dili özleştirme çalışmaları, binlerce anlamdaş sözcüğü dilin dışına sürerek Türkçeyi iyice yoksullaştırmış. (IV) Aynı anlamı veren, aynı kavramı karşılayan sözcüklerin dilin anlatım zenginliğine hiçbir katkısı yokmuş. (V) Dilden atılan her sözcükle birlikte o sözcüğün içerdiği tarihsel-toplumsal değerler de atılıyormuş. (VI) "İstiklal " atılıyor, yerine "bağımsızlık " getiriliyormuş; "hakikat " atılıyor, yerine "gerçek " getiriliyormuş; böylece "istiklal " ve "hakikat " sözcüklerinin kattığı zenginlik yok ediliyormuş. (VII) Oysa ister Arapça ve Farsçadan gelsin, ister Batı dillerinden gelsin, hiçbir sözcük dilden atılmaya çalışılmamalıymış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin bütünlüğünü bozduğu için parçadan çıkarılmalıdır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 42

Bir araştırma, ülkemizde gazete okuyucularının ilginç özelliklerini ortaya sermiş: (I) Gazetelerde spor sayfalarını, daha çok erkek okuyucular okuyor. (II) Moda ve sosyete sayfalarını ise daha çok kadınların izlediği anlaşılıyor. (III) Önemli bir uluslararası bunalım olmadıkça gazetelerdeki dış haberleri, daha çok üniversite düzeyindeki okuyucuların okuduğu, diğer okuyucuların bu haberlere ilgi duymadığı görülüyor. (IV) Araştırma sonuçları net olarak ortaya koyuyor ki ortalama gazete okuyucuları, küçük bir kısmına ilgi duydukları, "seyredilerek " tüketilen gazeteleri yeğlemektedir. (V) İnsanların çoğu, para verip aldıkları gazetelerin ancak üçte biri kadarını okumaktadır.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine, "Daha açık bir anlatımla söylersek " sözü getirilebilir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 43

           Uzun sulardan trenler kalkıyor

Islak bir istasyona iniyorum akşamları

Adım başında bir gazete ölüsü

Bozuk bir şemsiye gibi kapanıyor gün

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
"Uzun sulardan" sözü ile mecazlı anlatıma başvurulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ölçü ve uyak kullanılmamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Satirik şiire örnektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Benzetme sanatına yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tasvirci ve gerçeküstücü bir anlatıma sahiptir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 44

           I. Grup                                   II. Grup

I. Müstezat                              Tek dize

II. Kıta                                     Mesnevi

III. Orta nesir                            Ziyade

IV. İran edebiyatı                     Hicviye

V. Azade                                Beyit

Yukarıda I. grupta verilen terimlerden hangisi, II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 45

Homeros ^ un destanları, kahramanlar resmi geçidi gibidir. Ama ben onun iki kahramanını severim: "İlyada " daki Akhilleus ve "Odysseia " daki Odysseus. Akhilleus ----, Odysseus ise ----. Değerleri belki aynıdır; ama ben Akhilleus ^ u daha çok severim; zira altın kendini hemencecik belli eder. Odysseus ise insanın ancak uzun zamanda sayabileceği bozuk paralarla dolu bir çantadır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
doğuştan kahramandır / tek tek olaylara verdiği tepkilerin toplamıyla kahraman kimliği edinir
İpucu:
TEBRİKLER!
B
her yönüyle iyidir / iyiye ulaşmak için kötü yollara da sapan bir kahramandır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
savaşmaktan başka bir şey bilmeyen bir kahramandır / daha çok bir düşünce adamıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
bütünüyle kendine özgü bir kişiliktir / başkalarından yardım almadan iş yapamaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ölümden asla korkmaz / sürekli ölüm korkusu taşır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 46

Dünyanın bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insani birikiminin kodlandığı, bu birikime ait özlerin birer koda dönüştürüldüğü, teknolojinin egemen olduğu bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Beyaz kağıtların yerini bilgisayar ekranları, mektupların yerini elektronik postalar alıyor artık. İletişimin elektronikleştiği bu çağda, bir edebiyat türü olarak mektubun gerilemesinin, önem yitirmesinin de önüne geçilemiyor kuşkusuz. Öte yandan edebiyatın çok katmanlı anlam yapısı, çok boyutlu teknolojik uygulamalarla daha zengin görsel biçimler edinebiliyor. Eskiden yalnızca yurtdışıyla bağlantısı olan ve yabancı dil bilen yazarlar, farklı ve yabancı kültürlerden pek çok yapıtla buluşuyorken günümüz sanatçısı, yurtdışıyla bağlantısı olmasa da, bu yapıtlarla daha sık ve daha kolay buluşabiliyor.

Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A
Teknolojinin ulaştığı boyuttan ve hızlı teknolojik ilerlemeden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Modern toplum insanının teknoloji algısından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teknolojinin edebiyat üzerindeki değiştirici etkilerinden
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Makinelerin insan yaşamına kattığı mutluluktan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teknoloji düşkünlüğünün, teknoloji bağımlılığına dönüştüğünden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 47

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A
Biraz yağmur yağdı mı bu sokaklarda yürüyebilirsen yürü!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Peş peşe gelen sorunlarla boğuşmak zorunda kaldık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Birçokları onun memleketini bırakıp gideceğini söyledi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hatırası için birkaç güzel söz söylemem istenmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aklından birbirini tutmaz bir takım düşünceler geçiyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 48

Eğer okursanız "Karamazov Kardeşler " de, en koyu günah katmanlarının altında bulunabilecek insanca ışığa; "Kral Oidipus " ta, hataları nedeniyle kendisini başkalarını yönetmeye artık layık görmeyen insanoğlunun trajedisine ve erdemine; "Faust " ta, "şeytan " simgesi aracılığıyla, insanoğlunun yaşamı boyunca kendi vicdanına karşı verdiği amansız savaşa; "Hamlet " in kişiliğinde de yüce değerlere gönül veren, ama çabalarında kararlı olmayan bir soylunun dramına tanıklık edersiniz.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada anılan eserlerin yazarlarından biri değildir?

A
Dostoyevski
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Goethe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sophokles
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Victor Hugo
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Shakespeare
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 49

            Ölüm uzak balkonundan yıldızların

Ağarırken Edirne eteklerinde

Bu dizelerle,

I. eylül yüzünde

II. dalgınlığı

III. ayışığı çizerdi

IV. kan tutan ince kızların

söz öbekleri kullanılarak sarma uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istense, son iki dize aşağıdakilerden hangisiyle oluşturulabilir?

A
I. ile III.
II. ile IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ile IV.
III. ile I.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ile III.
IV. ile I.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ile I.
II. ile IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV. ile I.
II. ile III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 50

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A
Orhan Kemal de Yaşar Kemal de çoğu yapıtında Çukurova ^ yı mekan olarak seçmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nedim ve Karacaoğlan, aşkı konu almış şairlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Pamuk da Oğuz Atay da postmodern romanın önemli temsilcileridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ruşen Eşref de Hamdullah Suphi de deneme alanında önemli eserler vermiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sebk-i Hindi ve Mahallileşme, Divan edebiyatında görülen iki şiir tarzının adlarıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 51

Son yıllarda televizyonlarda dinleyicilerin de katıldığı tartışma programları yapılıyor. Seyirciler arasında dolaşan mikrofon, program sunucusunun söz hakkı verdiği kişilerin, konuyla ilgili görüşlerini taşıyor ekrana.

Bu parçada sözü edilen sözlü anlatım türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söylev
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Forum
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mülakat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sempozyum
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konferans
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 52

Duygularını saklamayı olgun insan olmanın bir göstergesi olarak algılayan kişilere göre, her şeyin akılcı bir çözümü vardır. Oysa aklın ve akılcı çözümlerin açık ve anlaşılabilir bir tanımı yoktur. Ayrıca buna gerek de yoktur; çünkü duygular ve düşünceler, bazılarının sandığı gibi birbirine karşıt iki eğilim değil, tek ve bölünmez bir bütünün iki ayrı yüzüdür. Tıpkı bir dağın iki ayrı yamacı gibi... İnsanı anlamak ise dağın iki ayrı yamacını aynı anda görebilmek demektir.

Bu parçada geçen "İnsanı anlamak dağın iki ayrı yamacını aynı anda görebilmek demektir. " sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların dış görünüşü, iç dünyalarını kavramamızı sağlayacak ipuçlarını barındırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsanın gerçek yüzünü onu uzun süre gözlemlemeden anlamak mümkün değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsan davranışlarının gerekçelerini anlamak için insanlara önyargısız yaklaşmak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsan ancak mantıksız davrandığı zamanlarda kendini tam olarak ele verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsan ruhunu çözmek için onda hayalle mantığın kesiştiği bütünü algılayabilmek gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 53

            Bahar mevsimidir hemdem-i saba olalım

Gül ile dost kokusuyla aşina olalım

 

Şeyhi ^ nin bu beytinde "bahar, gül, mevsim, koku " sözcükleri bir arada kullanılarak ---- sanatı yapılmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
tevriye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
eğretileme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
tekrir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
tezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
tenasüp
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 54

18. yüzyılın en önemli eseri ve Türkçe mesneviler arasında Leyla vü Mecnun'a denk bir şaheser sayılan Hüsrev ü Şirin, tasavvufi aşkı konu edinen alegorik bir mesnevidir. Şeyh Galip'in bu eseri yazma amacı, Nabi'nin Hayrabat'ından daha güzel bir eser yazılabileceğini göstermektir.

 

Bu parçadaki bilgi yanlışı, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A
"18. yüzyıl" yerine "19. yüzyıl" yazılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
"Hüsrev ü Şirin" yerine "Hüsn ü Aşk" yazılarak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
"Şeyh Galip" yerine "Şeyhi" yazılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Hayrabat" yerine "Hayriyye" yazılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
"Nabi" yerine "Nef'i" yazılarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 55

"Gidip uyuyayım bari, yapacak bir şey yok. " diyordu; çünkü  kendini kandıramayacak kadar yorgun ve bitkindi.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Ekeylem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bileşik zamanlı eylem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edilgen eylem
İpucu:
TEBRİKLER!
D
İstek kipiyle çekimli eylem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sıfateylem (ortaç)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
55 tamamladınız.