Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) – 3

NOKTALAMA İŞARETLERİ(ÇIKMIŞ SORULAR) – 3

1. Teknolojik gelişme (I) sanayileşme (II) hızlı kent­leşme sonucunda oluşan (III) hızlı yaşam (IV) günlük gerginlikleri artırır. Bu durum kendini (V) çoğu kez yorgunluk olarak hissettirir.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi­sine virgül (,) konulması yanlış olur? (ÖYS 1994)

A) I.        B)ll.        C) III.        D)        IV        E) V

 

2. Ta çocukluğumdan beri trenleri gören bir evde yaşamak isterdim ( ) Demiryoluna bakan bir pencere ( ) bir balkon ( ) Rayların ipinden yürüye yürüye eve gelmenin tadı ( )

Bu cümlede parantezlerle belirtilen yerlere, sı­rasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖYS 1993)

A) (!)(;)(.)(…)                       B) (:)(,)(…)(.)

C) (.)(;)(.)(…)                        D) (.)(,)(…)(…)

E) (…)(,)(!)(.)

 

3. Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç da­kikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç ( ) As­lında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun, o şarkının sözlerinde çok şey gizli ( ) Beden, ruh sağlığına dikkat et ( ) para, kariyer önemli ama senden Önemli değil; sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun ( ) diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Nereden mi biliyorum ( ) Çünkü bunları yaşıyorum.

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2009)

A) (…) (.) (;) (;) (!)                B) (!) (:) (,) (!) (?)

C) (?) (:) (;) (,) (?)                D) (.) (.) (,) (,) (…)

E) (?) (.) (,) (,) (.)

 

4. Assos’u Assos yapan o muhteşem gün batımı ( ) En güzel ( ) iskeleden ya da Athena Tapınağı’ndan görülebilen bu değişim ( ) izleyenleri derin düşüncelere yöneltiyor ( ) Antik çağın en büyük düşünürlerinden Aristoteles ( ) ilk felsefe okulunu boşuna burada kurmamış demek ki!

Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2004)

A) (.) (;) (,) (.) (:)                      B) (…) (;) (:) (,) (;)

C) (…) (,) (,) (.) (,)                    D) (.) (,) (;) (…) (,)

E) (.) (,) (:) (;) (.)

 

5. Ünlü filozof Konfüçyüs şöyle yakarırmış ( ) “Tan­rım ( ) bana kitap dolu bir ev ( ) çiçek dolu bir bahçe ver ( )”

Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konmalıdır? (ÖSS 1999 İPTALEDİLEN)

A) (.) (:) (.) (.)                                 B) (:)(,) (,)(!)

C) (.) (:) (:) (!)                                 D) (:)(:) (…)(.)

E) (:) (!) (…) (.) 

6. Sirkeci’de. antika saatlerin onarıldığı bir dükkân ( ) Dükkânın her tarafında çeşit çeşit saatler ( ) kol saatleri, cep saatleri, masa saatleri ( )

Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerle­re aşağıdakilerden hangisinde verilen nokta­lama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖYS 1998)

A) (.)(,)(…)            B) (…)(:)(…)      

C) (…)(.)(.)            D) (.)(…)(.)              

E) (:)(;)(.)

 

7. Bir şiir düşünün: Sözcükler yerli yerinde, imgeler özgün ( ) çağrışımlar zengin, deyiş kusursuz ( ) Ama eksik bir yanı var ( ) Peki nedir bu şiirde eksik olan () Şairin kişiliği!

Bu parçada parantez ( ) içindeki boşluklara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 1994)

A) (,)(.)(.) (?)                              B) (…)(:) (,)(-)

C) (:)(.) (.)(…)                             D) (.)(,)(!)(?)

E) (,)(.)(?)(‘)

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? (ÖSS 1992)

A) Bu durumda, susmaktan başka bir şey yapa­mazdım ki

B)0 anda  bu işin içinden nasıl çıkabilirim diye düşündüm

C)Ona bu konuda düşüncelerimi söylemeli miy­dim, bilemiyorum

D) Bu önerimizi kabul eder mi, ne dersiniz

E) Bunu bana neden şimdi söylüyorsunuz, an­layamadım

 

9. Merak ediyordum; yanındaki kimdi (I) Kardeşi mi (II) yoksa arkadaşı mıydı (III) Niçin benimle tanıştırmamıştı (IV) Niye beni görmezlikten gelmişti (V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulamaz? (ÖYS 1988)

A)  I         B)  II         C)  III          D)  IV         E) V

 

10. Bir anlatım biçimi olarak günlükte, gezi (I) de­neme (II) eleştiri ve röportaj gibi öğretici (III) roman (IV) öykü (V) şiir gibi yaratıcı türlerden yararlanılır.

Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangi­sine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? (ÖSS 1999 İPTALEDİLEN)

A) I.         B)ll.         C)lll.          D) IV.          E) V.

 

11. Sağlıklı yaşam koşullarından habersiz olan kişi­lerin çoğu (I) sabah (II) öğle ve akşam yemek­lerinde midelerini tıka basa dolduruyor. Jimnastik de yapmadıkları için (III) bu insanların tüm organ­ları yağ bağlıyor. Dengesiz beslenen bu kişiler her gün yürüyüş yapmalı (IV) sebze ve meyve ağır­lıklı (V) kolay sindirilen yemekler yemelidir.

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine noktalı virgül (;) konulması uygun olur ? (ÖSS 1996)

A) I.         B)ll.         C)lll.          D) IV.          E) V. 

12. “Feride zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.”

cümlesindeki virgülün (,) görevine benzer bir kul­lanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? (ÖYS 1984)

A) Sıtkı Efendi bu kasabada, herkesten uzak yaşar.

B) Nahit, okul sıralarında tiyatroya merak sarar.

C) Selim çevrede saygılı, sessiz bir genç olarak tanınır.

D) Ahmet, karısı Zehra ile Antep’ten İstanbul’a göçer.

E) İzzet Ağa bir gece yine sancılanır, komaya girer.

 

13. Tam yirmi beş yıl oldu. Her sabah erkenden gelir , bu

                                                                                            I

duvarın dibine serer kitapları. Geçenler bakarlar, inceleyip ,

                                                                                                      II

bırakırlar. Cağaloğlu’ndaki bu kitapçı,  yokuşu tırmananların

                                                               III

görmeye alışık olduğu , vazgeçemediği bir parçası gibidir.  Yalnız

IV

bir derdi vardır: Güvercinler. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler bu duvarın , vazgeçmezler yerlerinden.

                                        V

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi yanlış kullanılmıştır?(2010 YGS)

A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.C 5.B 9.B
2.D 6.B 10.C
3.C 7.A 11.D
4.C 8.D 12.C
    13.B