Oğuz Atay Hayatı ve Eserleri

OĞUZ ATAY (1934-1977)

*Toplum içinde savrulmuş belirli bir ilgi bulamayan insanları eserlerine aldı.

*Özellikle romanlarının içine oyun masal gibi türleri ekleyerek yeni bir roman tarzı geliştirdi.

*Anlatımın biçimini amaç konuyu araç olarak kullanmıştır.

*Burjuva yaşama ayak uydurmayıp yalnızlaşan bireyi işlemiştir.

*Post-modern anlayışla romanlarını kaleme aldı.

*Bazı eserlerinde psikolojik çözümlemelere yer verdi.

*Genel olarak, aydın bireyin sorunlarına eğilmiş, egemen burjuva zihniyeti karşısında bireyin bunalımlarını ve başkaldırısını dile getirmiştir.

*İlk romanı “Tutunamayanlar“da küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaştı. Bu eserinde yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlandı. İç konuşma, bilinç akışı, düşler ve değişik söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu. Romanın içinde dağılmış ayrıntı, gözlem ve çağrışımlar, bütüne egemen olan bilinçli bir kurgunun öğeleridir.

*Öykü kitabı “Korkuyu Beklerken“de de psikolojik çözümlemelere ağırlık verdi.

Roman: Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Eylembilim

Öykü: Korkuyu Beklerken

Oyun: Oyunlarla Yaşayanlar