Paragraf – 58 Çıkmış Sorular

PARAGRAF  – 58 ÇIKMIŞ SORULAR

1,    Aşağıdaki parçayı dikkatle okuyunuz. Aşağıdaki dört soru parçaya göre cevaplandırılacaktır.

Ne yazık ki, vücudun hârâbisi zekâ olgunluk za­manına tesadüf eder. Manâsız çocukluk, tatsız gençlik, olgunluk yaşma hazırlanmaktan başka nedir? Zekâ nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku bulan bir sonbahar mahsulüdür. En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyva bal­lanmıyor. Dünyayı idare eden ilim, fen, iktisat, sanat ve edebiyat cereyanlarının nâzımı, şakak­ları beyazlaşmış kafalardır.

Yazar zekâyı neden bir sonbahar mahsulü olarak kabul ediyor?

A) Ayva, nar ve portakalla ilgili güzel bir teşbih ya­pabilmek İçin

B) Sonbahar meyveleri gibi renkli olmasından dolayı

C) Sonbahar meyveleri daha değerli ve dayanıklı oldukları için

D) Sonbahar meyvelerinin olgunlaşmak için gü­neşe, zekânın da gelişebilmek için çeşitli şart­lara ihtiyacı olmasından dolayı

E) Sonbaharda elde edilen mahsuller gibi geç ol­gunlaşmasından dolayı

(ÜSS 1967)

 

2.     Parçaya göre çocukluk ve gençlik çağımızın hayattaki önemi nedir?

A) Birbirini devam ettirmeleri

B) Hayatın akıcılığını ortaya koymaları

C) Çocukluğun manasız, gençliğin tatsız olaylarla dolu olması

D) Çocukluk ve gençlik irademiz dışında davra­nışlar ihtiva etmesi

E) Bu iki devrenin olgunluk çağını hazırlaması

(ÜSS 1967)

 

3.     Yazara göre beden ile zekâ arasında nasıl bir İlişki vardır?

A) Beden ile zekâ birlikte gelişir,

B) Beden gelişir, zekâ harab olur.

C) Beden harab olur, zekâ gelişir.

D) Zekâ harab oldukça beden de harab olur.

E) Beden ile zekâ arasında belirli bir ilişki yoktur.

(ÜSS 1967)

 

4.     Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan zekâsı, en gelişmiş şekline orta yaştan sonra erişebilir.

B) Ne kadar uğraşsak çocukluğu manasızlıktan, gençliği tatsızlıktan kurtaramayız.

C) Tabiatla insanlar arasında gelişme bakımından büyük bir ilişki vardır.

D) Dünya ancak ilim, fen, sanat ve ekonomi ile yönetilebilir.

E) Dünyayı idare edenler ancak şakakları beyaz­laşmış kafalardır.

(ÜSS 1967)

 

5.     “Bakıp imreniyorum akınına

Şehrin üstünden geçen bulutların

Belki gidiyor onlar yakınına

Rüyamızı kuşatan hudutların”

parçasında şairin dile getirdiği duygu ve dü­şüncenin en doğru ifadesini seçiniz.

A) Şair şehirde yaşamaktan bıkmıştır; bu hayat­tan kurtulmak istemektedir.

B) Şair yalnızlıktan usanmıştır, bulutlar gibi baş­kalarıyla kaynaşık yaşamayı Özlüyor.

C)Şair bütün görevlerinden kurtulup uzak ülke­leri gezmeyi İstemektedir.

D) Şaire göre asıl imrenilecek şey, bulutlar gibi kayıtsız, hareketli ve sınır tanımaksızın, hür yaşamaktır.

E) Şair bulutlar gibi hafif, dertsiz, mutlu olmak İs­temektedir.

(ÜSS 1970)

 

6.     “Mademki bir içtimai heyette yaşayan halk bunca kanunî vezâif ile mükelleftir, elbette sözle ve kalemle vatanın menfaatlerine dair fikirler beyan etmeyi kazanılmış haklan cümlesinden sayar. Eğer şu iddiaya ispat edici bir senet aranılacak olsa maârif kuvvetiyle zihni açılmış olan medenîleşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek kifayet eder.”

Bu parçanın ana fikri nedir ?

A) Toplum halinde yaşayan halk, birçok kanunî görevlerle yükümlüdür.

8) Gazete çıkararak toplumla ilgili düşüncelerini açıklamak herkesin hakkidir.

C) Herkes düşüncelerini özgürce açıklayabilir.

D) Medenî milletlerde politika gazetelerle yapılır.

E) Gazeteler, medenî memleketlerin bilgi yönün­den kuvvetlenmesini sağlar.

(ÜSS 1974)

 

7.     Bütün erkekler delikanlı Bütün kadınlar genç kız, Fakirinde refah, Hastasında sağlık;Sorulsa çocuk bahçesidir derim, Karşı bayırdaki mezarlık. Bu sabah hava berrak, Bu sabah her şey billurdan gibi.

Bu parpada şairin işleyip geliştirdiği temel duygu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama karşısında duyulan büyük sevinç

B) insanların tümüne duyulan sevgi

C) Yoksulu zengin, hastayı sağlıklı görme isteği

D) Sabah güzelliğinin uyandırdığı sevinç

E) Mezarlığı çocuk bahçesi olarak görme isteği

(ÜSS 1974)

 

8.     Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin.

Yitirmişsin nen varsa birer birer.

Bir sağlık, bir sevinç, bir umut onlar da nerdeyse gitti gider.

Bu parçada, aşağıdaki ruhsal durumlardan özellikle hangisi işlenmektedir?

A) Umutsuzluk

B) Güçsüzlük

C) Usanmışlık

D) Sevgisizlik

E) Karamsarlık

(ÜSS 1975)

CEVAPLAR

1.E
2. E
3. E
4.A
5. D
6.B
7.A
8.E