Pir Sultan Abdal Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

PİR SULTAN ABDAL

  • Hayatı hakkında kesin bilgilere ulaşılamamıştır.
  • Şiirlerinden Sivaslı olduğu (Banaz köyü) anlaşılmaktadır.
  • Osmanlıya karşı bir ayaklanma düzenlediği için Hızır Paşa tarafından yine Sivas’ta öldürülmüştür.
  • Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir.
  • Divan şiirinden etkilenmemiş, bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.
  • Şiirlerinde tasavvuf, aşk, tabiat ve halkın yaşayışı ile ilgili konuları, yalın bir Türkçeyle dile getirmiştir.
  • Bütün şiirlerinde coşkulu biri lirizm görülür.
  • İran şahlarına bağlı kalmış, bu bağlılığını da şiirlerinde birçok kez dile getirmiştir.