Niyazi Mısrî Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

NİYAZÎ-İ MISRÎ

 • 1618- 1693 yılları arasında yaşamıştır.
 • Malatyalıdır ancak bir süre Mısır’da öğrenim gördüğünden “Mısırlı” anlamına gelen bu isimle anılmıştır.
 • Şiirlerinde genelde Niyazi mahlasını kullanmıştır.
 • Çok iyi bir eğitim almış, özellikle tefsir, hadis, fıkıh ve tasavvuf alanlarında kendisini iyi yetiştirmiştir.
 • Halveti tarikatının Niyaziyye/Mısriyye kolunun kurucusudur.
 • Türkçe ve Arapça mensur ve manzum on ciltten fazla eseri bulunmaktadır.
 • Edebiyatımızda daha çok mutasavvıf bir şair olarak tanınır.
 • Aruzla yazdığı şiirlerde Fuzulî, hece ile yazdıklarında ise Yûnus Emre’nin etkisi görülür.
 • Şiirlerinin bir kısmı bestelenerek teklerde söylenmiştir.
 • Dermân arardım derdime, derdim bana derman imiş” mısrasıyla başlayan ünlü şiir onundur.
 • İslami ilimler alanında çok sayıda eseri bulunan sanatçının en bilenen eseri, iki yüz civarında şiir içeren Divan’ıdır.

Eserleri :

Divan