Erzurumlu İbrahim Hakkı Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

  • 1703- 1772 yılları arasında yaşamıştır.
  • Erzurumlu olan sanatçı, çok iyi bir tahsil görmüş, hem dini hem de beşeri ilimler sahasında kendini yetiştirmiştir.
  • Devrinin en önemli Türk ve Arap âlimleriyle tanışmış, İstanbul’a gelerek saray alimleriyle bilgi alışverişi yapmıştır.
  • Astronomiden fiziğe, psikolojiden sosyolojiye geniş bir ilgi alanı vardır. Şair, bilgin ve mutasavvıftır.
  • Tillo’da bir gözlemevi kurmuş ve kendi yöntemleriyle gökyüzünü incelemiştir.
  • Marifetnâme’si çağının bütün bilgilerini kapsayan, birçok dile çevrilmiş, ansiklopedi özelliği taşıyan bir eserdir.
  • Şiirlerini hem hece hem de aruzla kaleme almıştır.

Eserleri :

Divan

Marifetnâme