Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Edebi Kişiliği…

Sabri Esat Siyavuşgil Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Edebi Kişiliği…

  • Şiirle başladığı sanat hayatına sonradan psi­koloji, eğitim, folklor gibi alanlarda ve çeviri sahasında devam etmiştir.
  • Asıl mesleği olan psikolojiye sadık kalabil­mek için şiir yazmayı bırakmıştır.
  • Şiirlerinde ekspresyonist bir hava sezilir.
  • Eşya ve onun görünüşünden yola çıkarak güçlü betimlemelerle örülü canlı şiirler yazmıştır.
  • Odalar ve Sofalar şiiri ünlüdür.

ESERLERİ

Şiir:  Odalar ve Sofalar, Yedi Meşale (Ortak kitap)

Çeviri:İki Başlı Kartal

İnceleme, Deneme: İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul, Psikoloji ve Terbiye Bahisleri, Folklor ve Milli Hayat, Tanzimat’ın Fransız Efkâr-ı Umumiyesinde Uyandırdığı Yankılar