Seyrani Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

SEYRANİ

 • 1807-1866 yılları arasında yaşamıştır.
 • Abdülmecit devrinde İstanbul’a gelen şair, devrin ileri gelenlerini şiddetli bir şekilde yerdiği şiirleri nedeniyle şimşekleri üstüne çekince İstanbul’u terk etmiştir.
 • Halep, Bağdat, Mısır gibi yerleri dolaşmış sonunda yaşı ilerleyince memleketi olan Develi’ye giderek ömrünü burada tamamlamıştır.
 • Okur– yazar olmanın ötesinde kültürlü şairlerimizdendir.
 • Hem divan hem de halk şiiri geleneğiyle şiir yazmıştır.
 • Baki, Fuzuli ve Nedim’in şiirlerine nazire yazmıştır.
 • Taşlama türünde çok başarılı olan şair şiirlerinde cinasları çok kullanması da dikkati çeken unsurlardandır.
 • Söz sanatlarını kullanmada diğer şairlere oranla daha başarılıdır.
 • Asıl şairlik gücünü koşma ve nefeslerinde göstermiştir.
 • Hiciv ve mizah şiirimizi de kuvvetli örnekler kazandıran şair; devrinin bütün yanlışlıklarını, devlet adamlarını, bütün kurumları, mahkemeleri, memurları, vezirleri ve hatta padişahı bile yermiştir.
 • Mükemmel Anadolu deyişleri ve halk ağzıyla söylediği şiirleri duygulu ve estetiktir. Yergili şiirlerinde de son derece sert ve hırçındır.