Gezi Yazısı Türündeki Önemli Eserler ve Yazarları

Edebiyatımızdaki önemli gezi yazılarından bazıları şunlardır: 
Seydi Ali Reis: Mir’atü’l-Memalik
Evliya Çelebi: Seyahatname
Ahmet Mithat Efendi: Avrupa’da Bir Cevelan, Sayyadane Bir Cevelan
Ahmet Haşim: Frankfurt  Seyahatnamesi
Cenap Şahabettin: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Âfâk-ı Irak 
Mehmet Akif Ersoy:  Berlin Hatıraları
Falih Rıfkı Atay: Denizaşırı, Tuna Kıyıları, Zeytin Dağı, Taymis Kıyıları, Yolcu Defteri
Reşat Nuri Güntekin: Anadolu Notları
Attila İlhan: Abbas Yolcu
Haldun Taner: Düşsem Yollara Yollara
Erdem Bayazıt : İpek Yolu’ndan Afganistan’a