Siyer Nedir, Divan Edebiyatında Siyer Özellikleri, Siyer Yazarları…

Siyer Nedir, Divan Edebiyatında Siyer Özellikleri, Siyer Yazarları…

“Siyer”, Arapça “sîre” sözcüğünün çoğulu olup Pey­gamberimizin hayatını anlatmak için kullanılır. Zaman içinde: Soy dizini, doğumu, çocukluğu, gençlik yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine’de meydana gelen olaylar ve gerçekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan ölümüne kadar Hz. Peygamber (sas)‘in hayatından söz eden kitaplara “Siyer-i Nebî”, “es-Sire-tü’n-Nebeviyye” veya kısaca “Siyer” adı verilmiştir.

Siyer, bir yönüyle hadis ilmine bir yönüyle de İslâm ta­rihinin içine girmiştir Gerçekten siyer, Hz Peygamberi­mizin söz ve davranışlarından bahseden hadis ilminin bilinmesini gerekli kıldığı gibi; onun hayatının her saf­hasından bilgi vermesi itibariyle de İslam tarihinin bir bölümünü oluşturur.