Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 100 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.   

Leyla…Ela gözlü bir çöl ahusu

Saçları bahtından daha siyahtır.

Kurmuş diye sevda yolunda pusu

Döktüğü gözyaşı, çektiği ahtır.

Ahmet Hamdı Tanpınar

Yukarıda verilen dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Didaktik şiir türüne girdiği

B)    Çapraz kafiye düzeni olduğu

C)    11 ‘li hece ölçüsü ile yazıldığı

D)    Tam ve zengin kafiye kullanıldığı

E)    Rediflere yer verildiği

 

2.

Bu cadde İstanbul Caddesi,

Aziziye Minaresi’nde çifte ezan

Nal sesleri, motor gürültüleri

Arasında kaybolursunuz bazan

Feyzi Halıcı

Yukarıda verilen dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz                                    

B) Koşma tipi                                   

C) Mâni tipi

D) Örüşük                                      

E) Sarma

 

3.

Göğü bir fecre sarar açtığımız bayraklar

Yurdu, topraklara mıhlanmış adımlar saklar

Çarpar ecdadımızın nabzı damarlarda bugün,

Koşar üç kıtada nal sesleri hâlâ Türkün!..

Yusuf Ziya Ortaç

İşlediği konu bakımından yukarıda verilen şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Didaktik                                   

B) Dramatik                                     

C) Epik

D) Lirik                                           

E) Pastoral