Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 99 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 B.    Aşağıdaki yargılar, verilen şiire göre doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

YALNIZLIK

Yalnızlık bir fenerse,                                Dışardan bana neler

Ben de içindeki mum,                              Getirir pervaneler!

Onu, billur bir kâse                                   Pırıltılar, nağmeler,

Gibi doldurur nurum.                                Renklerle eriyorum…

Necip Fazıl Kısakürek, Çile

1.                  Şiirde yalnızlık teması işlenmiştir. (D)

2.                  Nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. (D)

3.                  Söyleyici, aşk acısı çeken bir âşıktır. (Y)

4.                  Dil, bu şiirde alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılmıştır. (Y)

5.                  Şiirin birinci bölümünde teşbih sanatına başvurulmuştur. (D)

6.                  İşlediği konu bakımından didaktik şiire örnek olarak gösterilebilir. (Y)

7.                  Şiirin ikinci bölümünde imgeler kullanılmıştır. (D)

8.                  Şiirde sıfatlara yer verilmemiştir. (Y)

9.                  Konuşma dilinden farklı bir dil kullanılmıştır. (D)

10.               Kafiye örgüsü “abab, cccb” biçimindedir. (D)

 

C.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen şiirlere göre uygun ifadelerle doldurunuz.

İSTANBUL KALDIRIMLARI                                 

Nerde o eski zarif İstanbul efendisi                       

Adı kaldı yadigâr yok olunca kendisi                    

Nereye bakarsanız şimdi bir tip adam var            

Kaldırımsız şehirde kaldırım mühendisi               

 

DEMOKRASİ İÇİNDE

Sanatsever de kimmiş. Sanatçı neyin nesi

Bize daha gerekli apartıman severler

Birini diktiler mi ikincisi yükselir

Demokrasi içinde kalkınma buna derler

Ümit Yaşar Oğuzcan, Taşlamalar Hicivler I. Cilt

 

      1.    İstanbul Kaldırımları” şiirinde İstanbul efendilerin kalmadığı , şeklinde bir eleştiri yapılmıştır.

       2.    “Demokrasi İçinde” şiirinde sanata yeterince değer verilmediğinden   şikâyet edilmektedir.

3.     Her iki şiir de işlediği konu bakımından SATİRİK şiir türüne girer. Bu tür şiirlere halk edebiyatında

TAŞLAMA  divan edebiyatında HİCİV Batı etkisindeki Türk edebiyatında ise YERGİ denir.

4.    Şiirler HECE ölçüsüyle yazılmıştır.

5.    İstanbul Kaldırımları” şiirinin kafiye örgüsü AAXA şeklindedir.

6.     Her iki şiirin de nazım birimi DÖRTLÜK tür.

7.     Şiirlerde imgeye yer verilmemiş çünkü şair toplumsal eleştiri yapmıştır.